Ovarian Cancer

הטיפול המשולב ב-nivolumab ו- bevacizumab הדגים שיפור בנשים עם סרטן שחלות חוזר (JAMA ONCOLOGY)

מאת נעה גנזבורג, BSc

מחקר חדש מצא כי לטיפול משולב ב-nivolumab ו- bevacizumab עשויה להיות השפעה חיובית על סרטן השחלות חוזר בנשים. מצוין כי עד כה הטיפול האימונותפרי הדגים השפעה מוגבלת בנשים עם סרטן שחלות חוזר אפיתליאלי. עם זאת, החוקרים המחקר הנוכחי העריכו כי שילוב של הטיפול עם תרופות אנטיאנגיוגניות עשוי להשפיע בצורה סינרגית באמצעות שינוי של הסביבה הזעירה, וכי הן עשויות להיות בעלות פוטנציאל טיפולי משמעותי.

כדי לבחון את הפעילות המשולבת, החוקרים ריכזו זרוע טיפולית אחת בשלב 2 שגייסה מטופלות בין פברואר לדצמבר 2017 בשני מרכזי טיפול בארצות הברית, כשניתוח הנתונים נערך בשנה שלאחר מכן. בסך הכל נכנסו למחקר 38 נשים עם סרטן שחלות חוזר אפיתליאלי, בהן המחלה חזרה בתוך כשנה לאחר הטיפול מבוסס הפלטיניום האחרון, ושקיבלו בין 1-3 קווי טיפול לפני כן.

המשתתפות במחקר קיבלו טיפול משולב דרך הוריד של nivolumab  ושל bevacizumab  מדי שבועיים.  כיעד המחקר העיקרי הגדירו החוקרים את שיעור התגובה האובייקטיבית כפי שנבחן על פי מדד ה-Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 1.1.

יעדי מחקר שניוני כלל הערכה של שיעור התגובה האובייקטיבית לפי הרגישות לפלטיניום, הערכה של ההישרדות ללא התקדמות המחלה, הערכה של מידע בנוגע לבטיחות כמו גם חקירת הקשר של ה-PD-L1 של הגידול עם התגובה לטיפול.

החוקרים מדווחים כי מבין 38 הנשים כמעט מחצית (18) הציגו עמידות לפלטינום והשאר (20) היו עם מחלה רגישה לפלטיניום. הנשים המשתתפות היו בממוצע בנות 63 (+- 9 שנים), ו-11 מתוכן הציגו תגובה לטיפול המשולב עם שיעור תגובה אובייקטיבית של 28.9% (החוקרים מציינים כי הטווח היה 15.4%-45.9% עם 95% exact binomial CI). מטופלת נוספת הגיבה לטיפול, אך תגובה זו לא אושררה בכלים הזמינים לחוקרים. נראה כי שיעור התגובה האובייקטיבית הייתה 40% במחלה שהייתה רגישה לפלטיניום, ורק 16.7% במטופלות שהציגו עמידות לפלטיניום (19.1%-64.0% לעומת 3.6%-41.4%).

עוד מציינים החוקרים כי קרוב ל-90% מהנשים (34 מהן) סבלו מלפחות תופעת לוואי חריפה אחת הקשורה לטיפול, ותשע מהן (23.7%) הראו תגובת לואי חריפה בדרגה של 3 או יותר. זמן ההישרדות החציוני ללא התקדמות של המחלה עמד על 8.1 חודשים (עם טווח של 6.3-14.7 חודשים). בעשר מהנשים שהגיבו לטיפול, בעת חקירה היסטולוגית, נמצא כי מטופלות עם אחוזון הנמוך מ-1 בגידול היה מסוג PD-L1; ו-2 נשים עם אחוזון הגבוה מ-1 בגידול של PD-L1.

החוקרים מסכמים אם כן כי הטיפול המשולב ב-nivolumab  ו-bevacizumab הציג תגובה מסוימת במטופלות עם סרטן שחלות חוזר שלקחו חלק במחקר זה, וכי התגובה הייתה טובה יותר במטופלות עם מחלה הרגישה לפלטיניום. הם מעודדים ביצוע מחקרים נוספים, בין השאר כדי לבחון כיצד ניתן לשפר את התגובה גם במחלה העמידה לפלטיניום.

JAMA Oncol. Published online October 10, 2019.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים