Ovarian Cancer

התועלת של ניתוח שני למניעת הישנות סרטן שחלות (מתוך כנס ASCO)

מתוצאות מחקר בשלב 3, שהוצגו במהלך הכנס השנתי הווירטואלי מטעם ASCO (American Society of Clinical Oncology), עולה כי שילוב ניתוח ציטו-רדוקטיבי עם כימותרפיה הוביל להארכה משמעותית של משך ההישרדות ללא התקדמות וההישרדות הכוללת בנשים נבחרות עם הישנות סרטן שחלות, בהן תועד מרווח של מעל 6 חודשים ללא טיפול כימותרפי מבוסס-פלטינום.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי קיימת מחלוקת באשר לחשיבות ניתוח שני במקרים של הישנות סרטן שחלות וכי מחקר שפורסם לאחרונה לא הדגים תועלת הישרדותית להתערבות זו.

מדגם המחקר כלל נשים עם הישנות ראשונה של סרטן שחלות לאחר למעלה משישה חודשים ללא טיפול כימותרפי בתכשיר ממשפחת פלטינום, עם מדד AGO-Score חיובי (מדד ECOG אפסי, מיימת של עד 500 מ”ל וכריתה מלאה בעת הניתוח הראשוני). המשתתפות חולקו באקראי לטיפול כימותרפי קו-שני בלבד, לעומת ניתוח ציטו-רדוקטיבי ולאחר אותו משטר טיפול כימותרפי; ההמלצה הייתה למשלב פלטינום.

התוצא העיקרי של המחקר היה ההישרדות הכוללת של הנשים והחוקרים ביקשו לבחון את העדיפות של גישת ניתוח שני במקרים אלו.

מדגם המחקר כלל 407 נשים שחולקו באקראי לאחת משתי קבוצות הטיפול. ב-75% מהנשים מרווח הזמן ללא טיפול כימותרפי עלה על 12 חודשים.

מבין 206 הנשים שחולקו באקראי לקבוצת התערבות ניתוחית, 187 נשים (91%) נותחו בסופו של דבר. כריתה מלאה הושגה ב-75% מהנשים; קרוב ל-90% מהנשים בשתי הקבוצות קיבלו טיפול כימותרפי קו-שני שכלל פלטינום.

מניתוח התוצא העיקרי עלה כי חציון ההישרדות הכוללת עמד על 53.7 חודשים לאחר התערבות ניתוחית, בהשוואה ל-46.2 חודשים ללא ניתוח (יחס סיכון של 0.76, רווח בר-סמך 95% של 0.59-0.97, p=0.03); חציון ההישרדות ללא-התקדמות עמד על 18.4 חודשים ו-14 חודשים, בהתאמה (יחס סיכון של 0.66, רווח בר-סמך 95% של 0.54-0.82, p<0.001), חציון הזמן עד להתחלת הטיפול הבא עמד על 17.9 לעומת 13.7 חודשים לטובת הניתוח (יחס סיכון של 0.65, רווח בר-סמך 95% של 0.52-0.81, p<0.001).

מניתוח לפי קבוצת הטיפול עלה כי התועלת ההישרדותית עלתה על 12 חודשים בנשים לאחר הסרה מלאה, בהשוואה לנשים ללא ניתוח (חציון של 60.7 לעומת 46.2 חודשים); בנשים לאחר התערבות ניתוחית והסרה לא-מלאה תועדו אף תוצאות גרועות יותר (חציון של 28.8 חודשים).

שיעורי התמותה לאחר 60 ימים עמדו על 0% בחולים לאחר ניתוח ועל 0.5% באלו שלא נותחו.

החוקרים מדווחים כי 3.7% מהנשים לאחר ניתוח נדרשו לניתוח בטן חוזר.

אירועים חריגים בדרגה 3/4 לא היו שונים משמעותית בין הקבוצות.

החוקרים כותבים כי זהו המחקר הראשון להערכת התערבות ניתוחית אשר הדגים תועלת הישרדותית משמעותית בנשים עם סרטן שחלות, כאשר בנשים לאחר ניתוח עם הישנות ראשונה ומרווח של לפחות 6 חודשים לאחר טיפול בפלטינום תועדה עליה משמעותית בהישרדות הכוללת, הישרדות ללא-התקדמות ומרווח זמן עד לקו הטיפול הבא.

מתוך כנס ASCO

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים