Prostate Cancer

טיפול חליפי ארוך טווח בטסטוסטרון קשור לירידה בסיכון לתמותה, אירועים קרדיווסקולריים וסרטן ערמונית (The Lancet Diabetes & Endocrinology)

מחקר עוקבה רחב וארוך טווח , מבוסס אוכלוסייה, המתפרסם השבוע ב-LANCET  מצביע על כך שהטיפול בטסטוסטרון קשור לירידה בתמותה, אירועים קרדיווסקולריים וסרטן ערמונית. עם זאת, החוקרים מדווחים על עליה בסיכון לתמותה ולאירועים קרדיווסקולריים במקרים שבהם משך הטיפול בטסטוסטרון היה קצר.  

 ברקע מסבירים החוקרים כי קיימות עדויות סותרות באשר לקשר בין טיפול בתחליפי טסטוסטרון לתמותה ואירועים קרדיווסקולריים. הם מציינים שה-FDA פרסם לאחרונה אזהרה על כך שטיפול תחליפי בטסטוסטרון עלול להעלות הסיכון להתקפי לב ושבץ, בהתבסס על עדויות ממחקרים עם משך טיפול ומעקב קצרים.

עד כה, מסבירים המחברים, לא היה מחקר קודם שהעריך את האפקט של טיפול תחליפי בטסטוסטרון לאורך זמן. מטרת החוקרים הייתה להעריך את הקשר בין שימוש ארוך טווח בתחליפי טסטוסטרון לתמותה, אירועים קרדיווסקולריים ואיבחון של סרטן ערמונית, תוך שימוש בזמן החשיפה לטיפול כגורם חיזוי.

לצורך כך ביצעו החוקרים מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה של גברים מעל גיל 66 שהחלו בטיפול תחליפי בטסטוסטרון וקבוצת ביקורת מקבילה מבחינת גיל, אזור מגורים, תחלואה נלווית, סטטוס סוכרת ושנת אינדקס מ-2007-2012 באונטריו קנדה, תוך שימוש בנתונים מתוך מאגר המידע Ontario Drug Benefit של המכון למידע בריאותי (CIHI) ומכונים נוספים. החוקרים ביצוע הערכה לקשר בין חשיפה מצטברת לטיפול תחליפי בטסטוסטרון ותמותה, אירועים קרדיווסקולריים וסרטן ערמונית תוך שימוש במודלים שוליים עם המשתנה של זמן החשיפה לטסטוסטרון.

החוקרים מדווחים כי נכללו 10,311 גברים המטופלים בתחליפי טסטוסטרון ו-28,029 גברים כקבוצת ביקורת תואמת, בין ה-1/1/2007 ל-30/6/2012 . לאורך תקופה חציונית של 5.3 שנים (בטווח 3.6-7.5) בקבוצת הטיפול בטסטוסטרון ושל 5.1 (בטווח 3.4-7.4) שנים בקבוצת הביקורת, המטופלים בטסטוסטרון היו בסיכון נמוך יותר לתמותה בהשוואה לקבוצת הביקורת , כשהסיכון לתמותה למטופלי הטסטוסטרון היה 0.88 (בטווח 0.84-0.93) . עם זאת המטופלים ברביע הנמוך ביותר של החשיפה לטסטוסטרון  היו בסיכון מוגבר לתמותה של פי  1.11 (בטווח 1.03-1.2) , ולאירועים קרדיווסקולריים (1.26, 1.09-1.46) בהשוואה לקבוצת הביקורת.

בניגוד לכך, אלו שהיו ברביע העליון של החשיפה לטסטוסטרון היו בסיכון מופחת לתמותה (0.67, 0.62-0.73) , לאירועים קרדיווסקולריים (0.84, 0.72-0.98) עם מגמה מובהקת (p<0·0001)  בין הרביעים של החשיפה לטסטוסטרון.

הסיכון לאבחנה של סרטן ערמונית היה מופחת עבור אלה שהיו ברביע העליון של החשיפה לטסטוסטרון ( 0.6, 0.45-0.8) בהשוואה לקבוצת הביקורת, אך לא עבור אלה שהיו עם משך חשיפה קצר יותר .

החוקרים מסכמים בכך שחשיפה ארוכת טווח לטיפול חליפי בטסטוסטרון הייתה קשורה עם סיכון מופחת לתמותה, אירועים קרדיווסקולריים וסרטן הערמונית. עם זאת, טיפול חליפי קצר טווח בטסטוסטרון העלה את הסיכון לתמותה ואירועים קרדיווסקולריים.

החוקרים מציינים שבשל המגבלות של המידע התצפיתי והפוטנציאל להטיית בחירה, יש לדעתם לאושש תוצאות אלה באמצעות מחקר אקראי.

,The Lancet Diabetes & Endocrinology Published Online:07 May 2016   

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים