Sarcoidosis

התועלת של Omecamtiv Mecarbil בחולים עם אי-ספיקת לב (Eur Heart Journal)

מנתונים ממחקר GALACTIC-HF שפורסמו בכתב העת European Heart Journal עולה כי הטיפול ב- Omecamtiv Mecarbil מפחית את הסיכון לסיבוכים בחולים עם אי-ספיקת לב בחולים עם לחץ דם סיסטולי נמוך. הטיפול התרופתי לא השפיע על לחץ הדם הסיסטולי ונסבל היטב ללא תלות במדדי לחץ דם סיסטולי.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי בחולים עם אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד ולחץ דם סיסטולי נמוך תועדו בעבר שיעורים גבוהים של תמותה ואשפוזים עם סבילות נמוכה של טיפול תרופתי מבוסס-עדויות. בחולים אלו תתכן תועלת לטיפול ב- Omecamtiv Mecarbil ובמחקר הנוכחי בחנו החוקרים את היעילות והסבילות של הטיפול בחולים עם לחץ דם סיסטולי של עד 100 מ”מ כספית ממחקר GALACTIC-HF.

מחקר GALACTIC-HF כלל חולים עם לחץ דם סיסטולי התחלתי של 85 מ”מ כספית ומעלה, כאשר התוצא העיקרי היה מרווח הזמן עד לתמותה קרדיווסקולארית או סיבוך ראשון של אי-ספיקת לב. בניתוח הנתונים הנוכחי סווגו החולים על-פי ערכי לחץ דם סיסטולי ההתחלתיים (עד 100 מ”מ כספית או מעל 100 מ”מ כספית).

מדגם המחקר כלל 8,232 חולים, מהם 1,473 חולים (17.9%) עם לחץ דם סיסטולי התחלתי של עד 100 מ”מ כספית ו-6,579 חולים (82.1%) עם לחץ דם סיסטולי של מעל 100 מ”מ כספית. התוצא העיקרי תואר ב-715 חולים (48.5%) ו-2,415 חולים (35.7%) עם לחץ דם סיסטולי של עד 100 מ”מ כספית ומעל 100 מ”מ כספית, בהתאמה.

בחולים עם לחץ דם סיסטולי נמוך יותר תועד סיכון מוגבר לסיבוכים.

הטיפול ב- Omecamtiv Mecarbil לעומת פלסבו הדגים יעילות גדולה יותר בהפחתת התוצא המשולב העיקרי בחולים עם לחץ דם סיסטולי של עד 100 מ”מ כספית (יחס סיכון של 0.81, רווח בר-סמך 95% של 0.70-0.94) בהשוואה לחולים עם לחץ דם סיסטולי של מעל 100 מ”מ כספית (יחס סיכון של 0.95, רווח בר-סמך 95% של 0.8-1.03; p<0.051).

בשתי הקבוצות, הטיפול ב- Omecamtiv Mecarbil לא שינה את ערכי לחץ הדם הסיסטולי לאורך הזמן ולא הביא לעליה בסיכון לתופעות לוואי, בהשוואה לפלסבו.

ממצאי המחקר תומכים ביעילות של Omecamtiv Mecarbil בחולים עם אי-ספיקת לב ולחץ דם סיסטולי נמוך.

Eur Heart Journal, May 22, 2022

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים