Smoking Related Disorders

תוצאות מאמצים להפסקת עישון: סקירת עדכון מ-JAMA

הירידה בהיקף עישון סיגריות הינה אחת ההצלחות המשמעותיות ביותר של העידן המודרני בארצות הברית. בדו”ח של המנתח הכללי בארצות הברית דווח כי המאמצים להגבלת השימוש בטבק הובילו למניעה של יותר מ-8 מיליון מקרי תמותה במהלך 50 השנים האחרונות והעדויות האחרונות בארצות הברית מעידות כי שיעור המעשנים בארצות הברית נמוך מאי-פעם ועומד על 14%. עם זה, 34 מיליון מבוגרים בארצות הברית ממשיכים לעשן, עם הבדלים רבים בין אוכלוסיות. יתרה מכך, 16 מיליון מבוגרים ברחבי ארצות הברית חיים כיום עם מחלה על-רקע עישון. לעישון גם השפעה משמעותית על הכלכלה האמריקאית, על העלויות לחברה העולות על 300 מיליארד דולרים בכל שנה, כולל כ-170 מיליארד דולרים המושקעים בטיפול רפואי.

דו”ח המנהל הרפואי הכללי בשנת 1990 היה הראשון שדן ביתרונות הרפואיים של הפסקת עישון. דו”חות שפורסמו בשלושת העשורים שחלפו מאז, לא סקרו באופן כה מקיף את הנושא. עם זה, בדו”ח שפורסם בינואר 2020 המצב היה שונה, כאשר הייתה התייחסות נרחבת לסוגיה של הפסקת עישון. דו”ח זה הושלם באופן מקיף, כולל סיקור עמיתים והליך נרחב להבטחת המהימנות המדעית והחשיבות המעשית. הדו”ח דן בדפוסי הפסקת עישון בארצות הברית וכולל נתונים סטטיסטיים מרכזיים שעל כל רופא להכיר. לדוגמא, 70% מהמעשנים כיום מעוניינים להפסיק לעשן. שיעור המעשנים גבוה יותר בחלקים מסוימים של אוכלוסיית ארצות הברית (דוגמת אוכלוסיית להט”ב, אמריקאים אינדיאנים וילידי אלסקה). אלו עם הפרעות פסיכיאטריות או הפרעות שימוש בחומרים, צורכים כיום כ-40% מהסיגריות בארצות הברית. בנוסף, פחות משליש מהמעשנים המנסים להפסיק לעשן, משתמשים בשירותי ייעוץ ותרופות המאושרות ע”י מנהל המזון והתרופות האמריקאי להפסקת עישון.

הדו”ח כולל התייחסות ליתרונות הכלכליים והבריאותיים של הפסקת עישון בטווח המיידי ובטווח הארוך, הן ברמת הפרט והן ברמת החברה. הדו”ח מספק תובנות ביולוגיות, כולל ממצאים אודות התמכרות לניקוטין וגורמים גנטיים העשויים להשפיע על הרגלי עישון. עוד דנים המומחים בהתערבויות מוכחות המשפרות את סיכויי הפסקת העישון.

בדו”ח החדש נכללות עדויות חדשות אודות היתרונות הבריאותיים של הפסקת עישון לאורך שלושת העשורים האחרונים. דיווחים קודמים מטעם משרדו של המנתח הכללי, סקרו את העדויות לפיהן עישון מעלה את הסיכון לסיבוכים רפואיים; דו”ח זה הינו הראשון שבחן את העדויות אודות השפעת הפסקת עישון על הסיכונים לסיבוכים אלו, כולל ירידה בפוריות, מחלות לב וכלי דם, מחלת ריאות חסימתית כרונית ו-12 סוגי מחלות ממאירות.

אחת הפעולות החשובות ביותר שיכולים לנקוט אלו המבקשים להפסיק לעשן במטרה לשפר את מצבם הבריאותי היא להפסיק לעשן. למרות שהפסקת עישון בשלב מוקדם במהלך החיים מלווה ביתרונות הבריאותיים הגדולים ביותר, יש תועלת להפסקת עישון בכל גיל והפסקת עישון אף מסייעת לאלו שכבר אובחנו עם מחלת לב או מחלת ריאה חסימתית כרונית. בנוסף ליתרונות הבריאותיים, הפסקת עישון גם מפחיתה את הנטל הכלכלי של עישון על מעשנים, מערכות בריאות ועל החברה.

יש עדויות גם באשר להתערבויות המסייעות בהפסקת עישון. הפסקת עישון עשויה להיות מאתגרת, אך ישנם טיפולים מוכחים וגישות העשויות לסייע בהגדלת סיכויי ההצלחה. ברמת הפרט, הדו”ח קובע כי ייעוץ התנהגותי ותרופות מאושרות ע”י מנהל המזון והתרופות האמריקני להפסקת עישון עשויים לשפר את סיכויי הצלחת הפסקת העישון, בפרט כאשר משלבים את שתי הגישות.

גישות חדשות יותר, כולל הודעות טקסט, התערבויות מבוססות-אינטרנט ושילוב של תחליפי ניקוטין קצרי טווח (דוגמת מסטיק ניקוטין) וארוכי-טווח (דוגמת מדבקת ניקוטין) עשויים להגדיל את סיכויי ההצלחה של המאמצים להפסקת עישון.

כאשר דנים בהתערבויות וביוזמות העשויות לסייע למטופלים בהפסקת עישון, עולה השאלה אודות סיגריות אלקטרוניות. יש רבים הטוענים כי סיגריות אלקטרוניות סייעו להם במאמצים להפסקת עישון ויש מספר מחקרים מהם עולה כי סוגים מסוימים של סיגריות אלקטרוניות לוו בהגדלת סיכויי הפסקת עישון בקרב מבוגרים מעשנים. עם זה, יש לשקול את סך העדויות בספרות הרפואית על-מנת לקבוע המלצות ברמת בריאות הציבור. לצורך כך, הדו”ח הנוכחי בחן את מכלול העדויות המדעיות הזמינות וקבע שסיגריות אלקטרוניות הן קבוצה מגוונת, המשתנה כל הזמן, של מוצרים המשמשים בדרכים שונות. לאור זאת, קשה לקבוע המלצה כוללת אודות התועלת של אמצעים אלו להפסקת עישון על-בסיס מחקרים להערכת סיגריה אלקטרונית מסוימת ובשלב זה, אין עדויות מספקות בכדי לקבוע כי סיגריות אלקטרוניות, באופן כללי, משפרות את סיכויי הצלחת הפסקת עישון.

חשוב להשלים מחקרים נוספים במטרה לקבוע את חשיבותן של סיגריות אלקטרוניות כאמצעי המסייע בהפסקת עישון, אך בתקופה שבה גואה השימוש בסיגריות אלקטרוניות בקרב מתבגרים, המסר לציבור הרחב חייב להיות ברור: שימוש בכל מוצרי טבק, כולל סיגריות אלקטרוניות, אינו בטוח למתבגרים.

טיפולים מוכחים להפסקת עישון, כולל ייעוץ ותרופות המאושרות ע”י מנהל המזון והתרופות האמריקני, נדרשים אך אינם מספיקים בכדי להשיג התקדמות משמעותית ברמת האוכלוסייה. התערבויות הן יעילות יותר כאשר כוללות פעולות ברמת המטופל וברמת מערכת הבריאות. גישות אלו כוללות הבטחת כיסוי ביטוחי לכלל הטיפולים המוכחים להפסקת עישון, הסרת מכשולים לטיפול דוגמת אישור מוקדם ושימוש בטכנולוגיות מידע רפואי בכדי לספק המלצות לטיפולים מכוסים עבור מעשנים.

מעבר להתערבויות ברמת הפרט וברמת מערכת הבריאות, למדיניות ופעולות המבוצעות ברמת האוכלוסייה ישנה חשיבות מרכזית בהשפעה על ההתנהגות של מעשנים השוקלים הפסקת עישון. גישות יעילות כוללות העלאת מחירי סיגריות, אימוץ מדיניות מקיפה האוסרת על עישון, פרסומים רבים בתקשורת כנגד עישון סיגריות, חיוב הצבת תמונות המזהירות מפני הסכנות הבריאותיות של עישון על חפיסות סיגריות ומימון מלא של תכניות לבקרת שימוש בטבק. הקמת מערך ייעוץ דרך מספרי טלפון-חינם המסייעים במאמצים להפסקת עישון הינה גישה מוכחת המעלה את הזמינות ושימוש באמצעי תמיכה מוכחים להפסקת עישון, כולל ייעוץ להפסקת עישון וטיפול תרופתי.

מהנתונים הללו עולה כי הממצאים בדו”ח מדגישים שכיום ידוע יותר מאי-פעם אודות המדע בבסיס הפסקת העישון. הגיעה העת להשתמש במדע במרפאות, במרכזים הרפואיים ובמחלקות בבתי חולים עם תמיכה מצד העירייה וארגונים אזרחיים ברחבי המדינה. על רופאים וצוותי טיפול רפואי לשאול כל מטופל אודות עישון ולספק ייעוץ להפסקת עישון לכל מעשן. על רופאים להפנות כל אדם מעשן אל קווי העזרה הללו, להמליץ על ייעוץ ועל טיפול תרופתי שהוכח ככזה המסייע במאמצים להפסקת עישון, לצד עידוד המעשנים להמשיך לנסות ולהפסיק לעשן, עד שיעלה בידם לעשות כן. על רופאים וארגונים רפואיים גם לקחת בחשבון את הנטל של עישון באוכלוסיות מסוימות ולהקפיד על מאמצים במטרה לתמוך בניסיונות הפסקת עישון. המבטחים והמעסיקים יכולים לספק גישה זמינה להתערבויות להפסקת עישון בעלות נמוכה או ללא עלות. מובילי דעה, ארגונים ומומחי בריאות הציבור יכולים לתמוך בסביבה ללא-עישון, גישות תמחור ופרסומים בכלי התקשורת היוצאים כנגד התחלת טיפול ומעודדים הפסקת עישון.

על-פי הדו”ח האחרון מטעם המנהל הרפואי הכללי בארצות הברית, לעולם לא מאוחר מדי להפסיק לעשן והגיע העת להפוך את מקרי התמותה ומוגבלות על-רקע עישון לנחלת העבר.


JAMA Published online May 20, 2020

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

 • עישון הינו גורם סיכון הפיך חשוב לאי-ספיקת לב (Journal of the American College of Cardiology)

  עישון הינו גורם סיכון הפיך חשוב לאי-ספיקת לב (Journal of the American College of Cardiology)

  מנתונים חדשים ממחקר ARIC שפורסמו בכתב העת Journal of the American College of Cardiology עולה קשר מנה תגובה בין עישון פעיל ובין הסיכון לאי-ספיקת לב. החוקרים בחנו את הנתונים אודות 9,345 משתתפים ממחקר ARIC (גיל ממוצע של 70 שנים; טווח גילאים 61-81 שנים) ללא עדות לאי-ספיקת לב בתחילת הדרך בשנת 2005, במטרה לכמת את הקשר […]

 • 1 מכל 7 ישראלים מתמודד עם התמכרות (הודעת ICA)

  1 מכל 7 ישראלים מתמודד עם התמכרות (הודעת ICA)

  כך עולה מתוך דו”ח ההתמכרויות של ישראל לשנת 2022, אשר הוגש היום לנשיא המדינה מר יצחק הרצוג וראש ממשלת ישראל מר נפתלי בנט ומצביע על כך שב- 5 השנים האחרונות, מאות אלפי ישראלים נוספים הצטרפו למעגל ההתמכרות כאשר כ- 21% מתוכם הם צעירים וצעירות בגילאי 18 עד 35 *** הדו”ח שפורסם ע”י המרכז הישראלי להתמכרויות […]

 • עישון סיגריות מלווה בסיכון מוגבר לסיבוכים בקשישים לאחר שבר ירך (J Am Acad Orthop Surg Glob Res Rev)

  עישון סיגריות מלווה בסיכון מוגבר לסיבוכים בקשישים לאחר שבר ירך (J Am Acad Orthop Surg Glob Res Rev)

  מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons עולה כי עישון סיגריות מלווה בתוצאות גרועות יותר משמעותית בקשישים לאחר שבר ירך טראומטי, כולל סיכון מוגבר לדליריום ושימוש באופיואידים. ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי עישון סיגריות הינו גורם סיכון לשברי ירך, כאשר גורמי הסיכון להתפתחות דליריום כוללים גיל מבוגר וליקוי קוגניטיבי […]

 • משרד בריאות: עדכונים לרגל היום הבינלאומי ללא עישון 2022

  משרד בריאות: עדכונים לרגל היום הבינלאומי ללא עישון 2022

  • מדי שנה מתים בישראל כ-8000 גברים ונשים כתוצאה מעישון סיגריות ומוצרי טבק, כ-10% מהם כתוצאה מחשיפה לעישון כפוי. • משרד הבריאות מוביל את יישום התכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו מאז פורסמה ואושרה בשנת 2011• בפברואר 2020 החל לפעול מוקד טלפוני לאומי חינמי לגמילה מעישון של משרד הבריאות.  על אף הקשיים שנגרמו מהגבלות הקורונה, במהלך שנת 2021 נרשם […]

 • יתרונות הפסקת עישון לאחר אבחנה של סרטן ריאות (J Thorac Oncol)

  יתרונות הפסקת עישון לאחר אבחנה של סרטן ריאות (J Thorac Oncol)

  בקרב חולים שהפסיקו לעשן עם או סביב אבחנה של סרטן ריאות תועדה תוחלת חיים ארוכה יותר, בהשוואה לאלו שהמשיכו לעשן, כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Journal of Thoracic Oncology. מהממצאים עולה כי בקרב מעשנים שהפסיקו לעשן עם האבחנה של סרטן ריאות או סביב מועד האבחנה תועד שיפור של 29% בהישרדות הכוללת, בהשוואה לחולים […]

 • שימוש בטבק ומריחואנה עשוי להשפיע על העלייה במשקל במהלך היריון (מתוך הכנס השנתי מטעם ה-ACOG)

  שימוש בטבק ומריחואנה עשוי להשפיע על העלייה במשקל במהלך היריון (מתוך הכנס השנתי מטעם ה-ACOG)

  מנתונים שהוצגו במהלך הכנס השנתי מטעם ה-American College of Obstetrics and Gynecology עולה כי שימוש במריחואנה במהלך היריון או שימוש קודם בטבק מלווה בעליה גדולה יותר במשקל הגוף במהלך היריון. החוקרים השלימו מחקר רטרוספקטיבי ובחנו את הנתונים אודות נשים שילדו במרכז אחד בין ינואר 2019 ועד יוני 2021 להערכת מדד מסת הגוף ומשקל הגוף לפני […]

 • חשיפה לעשן סיגריות או חיות מחמד מעלה את הסיכון לאשפוזים של ילדים עם אסתמה (J Asthma)

  חשיפה לעשן סיגריות או חיות מחמד מעלה את הסיכון לאשפוזים של ילדים עם אסתמה (J Asthma)

  במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Asthma מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי ישנם מספר גורמים המלווים בסיכון מוגבר לאשפוז של ילדים עם אסתמה, כולל חשיפה לעשן סיגריות, חשיפה לחיות מחמד ואשפוז קודם עקב אסתמה. ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אסתמה הינה גורם מוביל לפניות לחדרי מיון ואשפוזים של ילדים, אם כי […]

 • טיפול ב-Cytisinicline משפר את סיכויי הצלחת הפסקת עישון (מתוך הודעת Achieve Life Sciences)

  טיפול ב-Cytisinicline משפר את סיכויי הצלחת הפסקת עישון (מתוך הודעת Achieve Life Sciences)

  מתוצאות מחקר ORCA-2 עולה כי מתן Cytisinicline הוביל לשיפור משמעותי בשיעורי הפסקת עישון לאחר 6 ו-12 שבועות טיפול, בהשוואה לפלסבו. מחקר ORCA-2 נועד לבחון את היעילות והבטיחות של טיפול ב- Cytisinicline במינון 3 מ”ג, שלוש פעמים ביום, למשך 6 או 12 שבועות, בהשוואה לפלסבו. המחקר כלל 810 מבוגרים מעשנים (גיל ממוצע, 54 שנים) שהיו במעקב […]