Testosterone Deficiency

הפרעה בתפקוד האשכים עשויה להימשך זמן רב לאחר שימוש בסטרואידים אנאבוליים (J Clin Endocrinol Metab)

בקרב אלו המשתמשים באופן אסור בסטרואידים אנאבוליים תתכן פגיעה בתפקוד האשכים הנותרת לאורך שנים לאחר הפסקת השימוש, כך עולה מתוצאות מחקר חתך שפורסמו בכתב העת Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי שימוש לא-חוקי בסטרואידים אנאבוליים נפוץ בגברים ומלווה בחסר טסטוסטרון, למרות שההשפעות ארוכות הטווח על תפקוד האשכים אינן ידועות. מחקרים קודמים הציעו כי רמות INSL3 (Insulin-Like Factor 3) עשויות לשמש כסמן טוב יותר ליכולת ההפרשה של תאי ליידיג, בהשוואה להערכת רמות טסטוסטרון בדם. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ריכוזי INSL3 בקרב משתמשים בסטרואידים אנאבוליים.

מחקר החתך כלל גברים בגילאי 18-50 שנים, אשר השתתפו באימוני כוח וחולקו לאחת משלוש קבוצות: ביקורות שמעולם לא השתמשו בסטרואידים אנאבוליים (44 משתתפים), משתמשים פעילים בסטרואידים אנאבוליים (46 משתתפים) או משתמשים בעבר בסטרואידים אנאבוליים (42 משתתפים) עם משך ממוצע מהפסקת השימוש בסטרואידים של 32 חודשים.

מהנתונים עולה כי רמות INSL3 היו נמוכות יותר בקרב משתמשים פעילים בסטרואידים אנאבוליים ומשתמשים בעבר בסטרואידים אנאבוליים, בהשוואה לביקורות (חציון של 0.04 ו-0.39, בהשוואה ל0.59, p<0.001).

ממודל רב-משתני עלה כי בקרב משתמשים בעבר בסטרואידים אנאבוליים תועדו רמות INSL3 נמוכות יותר בסרום, בהשוואה לביקורות, גם לאחר תקנון לרמות טסטוסטרון בדם וערפלנים רלבנטיים אחרים (p=0.011).

לא תועד קשר בין רמות INSL3 ורמות טסטוסטרון כולל במודל הנוכחי.

שימוש מצטבר ארוך יותר בסטרואידים אנאבוליים לווה ברמות INSL3 נמוכות יותר בקרב משתמשים בעבר בסטרואידים אנאבוליים (P=0.022). ממצאי המחקר הצביעו על קשר בין רמות INSL3 בסרום, אך לא רמות Inhibin B או טסטוסטרון, ובין גודל האשכים (P=0.030).

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי רמות INSL3 נותרות נמוכות במשך שנים לאחר הפסקת שימוש בסטרואידים אנאבוליים בגברים, ללא תלות ברמות טסטוסטרון, רמז להפרעה ממושכת ביכולת ההפרשה של תאי ליידיג בעקבות החשיפה לסטרואידים אנאבוליים.

J Clin Endocrinol Metab 2021

לידיעה ב-MedPage Today

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים