Urinary Incontinence

חשיבות הערכה אורודינמית בנפגעי חוט שדרה /מאת ד”ר גרינשטיין, עורך אורולוגיה

הפרעות בתפקוד דרכי השתן התחתונות מלוות חלק ניכר מפגיעות חוט השדרה. תפקוד לקוי של מערכת השתן התחתונה עלולה לגרום לאי ספיקת כליות, הופעת זיהומים ואבנים במערכת השתן וכמובן לאי שליטה על ההשתנה. חולים אלה לרוב מוגבלים גם בתנועה והעברתם לבדיקות מורכבות מהווה בעיה. לפיכך לעיתים קרובות הטיפול בהם מבוסס על הערכה קלינית ובדיקות דם ושתן בלבד. עבודה זו מלמדת שאסור להתפשר על ההערכה המורכבת של חולים נפגעי חוט שדרה הואיל והמחברים הראו כי ללא מעקב אורולוגי שכלל הערכה אורודינמית חלק ניכר מהחולים היה מטופל בצורה לא נכונה. לכן המלצתם בחולים נפגעי חוט שידרה לא לקבוע מדיניות טיפול על סמך הממצאים הקלינים אלא לעקוב בצורה מסודרת כולל ביצוע הערכה אורודינמית תקופתית.

בעבודה זו נסקרו רטרוסקפטיבית תיקי 80 חולים (60 גברים 20 נשים) עם “שלפוחית נוירוגנית” כתוצאה מפגיעה בחוט השדרה. נכללו חולים שעברו הערכה אורודינמית חד שנתית לתקופה של לפחות 5 שנים. החולים עברו הערכה של שתן כללית ותרבית, הערכה אורודינמית, מדידות לחץ דם, כליות ושלפוחית נבדקו על ידי על קול. בעזרת שאלון הוערכו צורת ההשתנה (צנתורים לסירוגין וכו’) , שליטה בהשתנה קיום דלקות, תרופות ותופעות לוואי. פינוי קראטנין נבדק לפחות כל שנתיים במידה ודימות הכליות היה תקין. לאחר מעקב של 5 שנים אי ספיקת כליות לא נמצאה באף חולה. לפחות בבדיקה אחת מתוך ההערכות האורודינמיות שבוצעו נמצאו ממצאים שסיכנו את מערכת השתן העליונה.

לפיכך שינוי טיפול על בסיס הבדיקה בוצע ב 92.5% מהחולים. רק 3 חולים (18.8%) לא נזקקו לשינוי טיפול במרוצת 5 שנות המעקב. שינויי הטיפולים בין השאר כללו שינוי תרופות, צנתורים, הזרקת בוטוקס לשריר השלפוחית, ניתוח הגדלת שלפוחית, השתלת סטימולטורים לחוט השדרה, ועד כריתת שלפוחית בחולה אחד.

כאשר נבדק הקשר בין התמונה הקלינית לממצאים אחרים בבדיקות הסתבר כי ב  68.75%  ההחלטה על המשך או שינוי טיפול הייתה יכולה להיות שגויה במידה והתבססה רק על ממצאים קלינים.

לסיכום הם ממליצים כאמור על מעקב צמוד של נפגעי חוט שדרה הכולל הערכה אורודינמית לשם שמירה על מערכת שתן עליונה ומניעת אי ספיקת כליות.

Clinical usefulness of urodynamic assessment for maintenance of bladder function in patients with spinal cord injury – (Neurourol Urodyn)

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים