Urinary Incontinence

על הקשר בין בעיות השתנה ו-ADHD בילדים/מאת ד”ר גרינשטיין עורך אורולוגיה

אי שליטה בהשתנה בגיל בו הילד נמצא בבית הספר מהווה בעיה חברתית ורפואית הן לילד והן למשפחה.  המאמר הבא הגדיר את הבעיות הפסיכולוגיות של ילדים אלה. לכן כאשר אנו מטפלים בילדים עם הרטבת יום יש להעיר את תשומת הלב של המשפחה כי יש קשר בין אי שליטה בהשתנה בשעות היום ובעיות פסיכולוגיות מסוימות.

המטפלים בילדים אלה חייבים להיות מודעים ל-  attention-  deficit/hyperactivity disorder הקיימות בילדים אלה ועלולות לפגוע ביכולתם להתמיד בטיפול עצמו.

החוקרים מאנגליה בדקו בעזרת שאלון שהופנה בדואר להורים של 8213 ילדים בגילאים 7 ו6 חודשים ועד גיל 9 ו 3 חודשים. המחקר שבו השתתפו ההורים והילדים נקרא Avon Longitudinal Study of Parents and Children.

ההורים ענו על שאלון שכלל מידע על שליטה בהשתנה, הערכה של בעיות פסיכולוגיות הכולל בעיות רגשיות והתנהגויות. 99% מהורים ענו על השאלונים עד שהילדים הגיעו לגיל 8 שנם ו 3 חודשים. 

כמות הבעיות הפסיכולוגיות בילדים עם שליטה בהשתנה הושוותה לכמות בילדים ללא שליטה בהשתנה במשך היום. הסתבר כי לילדים ללא שליטה יש משמעותית יותר (פי שניים) הפרעות פסיכולוגיות. הילדים סבלו יותר מבעיות קשב ופעילות ובעיות התנהגות כולל התנהגות מתנגדת .

יתכן וטיפול מוקדם באי השלטה בהשתנה תמנע או תקטין בעתיד את attention-deficit/hyperactivity disorder של ילדים אלה.

Joinson C, Heron J, von Gontard A:Psychological problems in children with daytime wetting. Pediatrics. 2006 Nov;118(5):1985-93.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים