Urinary Incontinence

אי נקיטת שתן בנשים – היש טעם באימון שרירי של ריצפת האגן ?/מאת פרופ’ גרינשטיין

אי נקיטת שתן בנשים הינה תופעה שכיחה. איבוד השתן גורם פוגע בצורה משמעותית באיכות החיים של הסובלות מהתופעה. במצבים של incontinence stress urinary קיים טיפול ניתוחי יעיל אבל נשים רבות הסובלות מאיבוד שתן קל יחסית ולא קבוע חוששות לעבור ניתוח כטיפול בבעיה שאיננה מסכנת חיים ומהווה רק מטרד לאיכות החיים. הנשים האלה מעוניינות בטיפול אחר לא פולשני ופונות לטיפול באימון וחיזוק שרירי ריצפת האגן. תרגול ואימון שרירי ריצפת האגן הוא הטיפול הפזיוטרפי השכיח ביותר בנשים. הסקירה הבאה מסכמת את יעילות הטפולים השונים בהם השתמשו באימון ריצפת האגן בנשים אם אי שליטה בהשתנה.

הסקירה פורסמה ב Cochrane Database Syst Rev מהמרכז School of Rehabilitation, Faculty of Medicine, University of Montreal.

 נסקרו מאמרים בהם המטופלות שסבלו מאיבוד שתן במאמץ, איבוד שתן מדחיפות ונשים שאיבדו שתן הן במאמץ גופני והן מדחיפות, חולקו אקראית או חצי  אקראית לקבוצות טיפול. האבחנה נקבעה לפי תסמינים, בדיקה גופנית ואורודינמיקה.  במאמרים הייתה קבוצה של אימון פיזיוטרפי של ריצפת האגן וקבוצה שנייה ששימשה כקבוצת ביקרות ללא טיפול או עם טיפול פלצבו או sham או צורה אחרת של טיפול לא אקטיבי בהפרעה. המאמרים נבדקו לקביעת האיכות המתודולוגית שלהם, הנתונים הוצאו מהעבודות ונבדקו שנית, חוסר הסכמה בין המערכים עבר דיון עד להסכמות. המאמרים חולקו שוב לתת קבוצות של אוכלוסיית הנשים. לא בוצעה meta-analysis בגלל השונות הרבה של המאמרים.

הליך ההערכה תואר ב Cochrane Handbook (Higgins 2008) .

נמצאו 14 עבודות בהן נכללו 836 נשים מהן 435 עברו טיפול ו 401 לא טופלו. מ 12 עבודות עם 672 נשים נלקחו הנתונים. פרסומים רבים היו עם בעיתיות מתודולוגית. כמו בן הייתה שונות גדולה בצורות הטיפול, אוכלוסיית הנשים, ואמצעי ההערכה של תוצאות הטיפול.

המחברים מסכמים כי נשים שעברו אימון שרירי ריצפת האגן דווחו על החלמה או שיפור במצבם בהשוואה לנשים שלא טופלו. נשים שטופלו דווחו על איכות חיים (הקשורה לאיבוד השתן) טובה יותר בהשוואה לנשים ללא טיפול. כמו כן המטופלות דווחו על פחות מאורעות של איבוד שתן ביממה ופחות איבוד שתן לפי בדיקות עם פד. מספר תופעות הלוואי הספורות שדווחו היו לא רציניות. מהעבודות שסיכמו איבוד שתן במאמץ ההמלצה היא לבצע תקופת אימון ארוכה .

לדעתם הסיכום מאפשר להכליל את  הטיפול בפיזיוטרפיה ואימון שרירי ריצפת האגן בקו הראשון של הטפולים הלא פולשניים לנשים הסובלות מאי נקיטת שתן שמאמץ, דחיפות ומשילוב שתי הסוגים. כנראה שהטיפול יעיל יותר בנשים עם אי נקיטת שתן במאמץ המשתתפות בתוכנית טיפול מודרכת ומבוקרת במשך 3 חודשים לפחות.

Dumoulin C, Hay-Smith J.: Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. , Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD005654.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים