Urinary Tract Infections

תוצאות טיפול אנטיביוטי קצר-טווח ביילודים עם זיהום בדרכי השתן ובקטרמיה (Pediatrics)

מתוצאות מחקר רטרוספקטיבי חדש שפורסמו בכתב העת Pediatrics עולה כי שיעורי הישנות זיהומים בדרכי השתן אינה גבוהים יותר ביילודים עם זיהום בדרכי השתן ובקטרמיה אשר קיבלו טיפול אנטיביוטי פראנטרלי קצר-טווח, בהשוואה לאלו שקיבלו טיפול ממושך יותר.

החוקרים בחנו את התוצאות אודות 115 יילודים עד גיל 60 ימים, עם אבחנה של זיהום בדרכי השתן ובקטרמיה, אשר פנו ל-11 בתי חולים לילדים. הפתוגן הנפוץ ביותר היה Escherichia coli, אשר נמצא ב-93 יילודים (81%).

חציון משך הטיפול הפראנטרלי עמד על שבעה ימים, כאשר 23% מהיילודים קיבלו טיפול במשך 14 ימים, 16% טופלו במשך שבוע ו-11% טופלו במשך עשרה ימים.

מחצית מהיילודים (58 מבין 115 יילודים) קיבלו טיפול פראנטרלי קצר-טווח (עד שבעה ימים) ומחצית מאלו (57 מבין 115 יילודים) קיבלו טיפול פראנטרלי ממושך יותר.

הישנות זיהום בדרכי השתן תועדה בשישה יילודים (5%), שניים מאלו בקבוצת טיפול פראנטרלי קצר-טווח וארבעה מקרים בקבוצת הטיפול הממושך. בשניים מבין ששת היילודים עם הישנות זיהום בדרכי השתן (שניהם בקבוצת טיפול ממושך) זוהה פתוגן שהיה שונה מזה שתועד בעת האשפוז הראשוני.

במהלך 30 הימים לאחר השחרור מבית החולים, 15 יילודים (13%) אושפזו בשנית או פנו שוב לחדר מיון, ללא הבדל מובהק סטטיסטית בין קבוצת טיפול אנטיביוטי קצר-טווח או ארוך-טווח. משך האשפוז הממוצע בבית החולים היה ארוך בשישה ימים בקבוצת הטיפול הממושך, בהשוואה לטיפול קצר-טווח.

יילודים בשתי הקבוצות לא נדרשו לאשפוז חוזר ביחידת טיפול נמרץ, הנשמה מכאנית או תמיכת וזופרסורים ולא הדגימו סיבוכים נוירולוגיים בתוך 30 ימים מהשחרור מהאשפוז הראשוני.

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי טיפול אנטיביוטי פראנטרלי במשך עד שבעה ימים עשוי להיות בטוח ביילודים.

Pediatrics 2019

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים