Wound Care

סיכון קלוש להדבקה בנגיף הקורונה עקב חשיפה לאוויר בבתי חולים (JAMA Netw Open)

בכל מקום בו ערכו בדיקות בבתי חולים, חוקרים מצאו רנ”א של נגיף SARS-CoV-2 באוויר. עם זאת, נגיפים ויאביליים נמצאו רק בסמוך לחולים, כך עולה מסקירה חדשה שפורסמה בכתב העת JAMA Network Open.

במטרה להבין טוב יותר אם ניתן לזהות שרידי נגיף באוויר בבתי חולים, החוקרים בחנו את הנתונים מכלל המחקרים שמצאו בנושא. הם זיהו 24 מאמרים עם נתונים מקוריים, כל המחקרים התבססו על בדיקות RT-PCR לזיהוי רנ”א של נגיף הקורונה. בחמישה מחקרים, נערכו גם ניסיונות לתרבת נגיפים ויאביליים. שלושה מחקרים בחנו את גודל החלקיק בהשוואה לריכוזי רנ”א או טיטר הנגיף.

מבין 893 דגימות מהאוויר ב-24 מחקרים, 52.7% נלקחו מאזורים סמוכים לחולים; 26.5% נלקחו מאזורים קליניים; 13.7% מאזורים של אנשי הצוות; 4.7% מאזורים ציבוריים; 2.4% משירותים ומקלחות.

מבין המחקרים בהם הושלמה הערכה כמותית של הרנ”א, חציון טווח בין-רבעוני של ריכוזי רנ”א נע בין 1.0×103 עותקים/מ3 באזורים קליניים עד 9.7×103 עותקים/מ3 בחדרי שירותים ומקלחות.

רק מחקר אחד זיהה ריכוז רנ”א של 2.0×103 עותקים/מ3 של חלקיקים בגודל מעל 4 מיקרומטר וריכוז רנ”א של 1.3.0×103 עותקים/מ3 של חלקיקים בגודל עד 4 מיקרומטר בחדרי החולים.

שלושה מחקרים כללו תרביות נגיפים; מבין אלו, שניים הדגימו תרביות חיוביות, בשני המקרים מדובר היו בדגימות מחוץ ליחידות טיפול נמרץ. במחקר אחד, 3 מבין 39 דגימות היו חיוביות, במחקר השני, 4 מבין 4 תרביות היו חיוביות. תרביות נגיפים מחדרי שירותים, אזורים קליניים, אזורי צוות רפואי ואזורים ציבוריים, היו שליליות.

למרות שנגיפים ויאביליים לא זוהו באזורי הצוות הרפואי, נוכחות רנ”א של הנגיף במקומות כמו חדרי אוכל וחדרי ישיבות העלו את החשש של החוקרים. כל אזורי הצוות הללו ככל הנראה משחקים תפקיד חשוב בקונטמינציה. קל לראות כי בזמן ארוחה לא עוטים מסכה ולכן קיים סיכון להפצת הנגיף לסביבה.

מחקרים שכללו ניטור מגעים בקרב אנשי צוות רפואי גם זיהו חדרי ישיבות וחדרי אוכל כמקור השני בשכיחותו לזיהום, לאחר הדבקה בקהילה.

החוקרים מסבירים כי למרות שהנגיף אינו נותר ויאבילי לפרק זמן ארוך מאוד באוויר, ניתן עדיין לזהות שרידים בצורה של רנ”א.

ממצאי המחקר תומכים בשימוש במסכות כירורגיות במרבית האזורים בבתי חולים ולשמור את השימוש במסכות N95 לפרוצדורות מייצרות אירוסולים בחולים.

JAMA Netw Open. Published online December 23, 2020

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים