Methicillin-resistant Staphylococcus aureus כגורם לפיודרמה הנרכשת בקהילה

במחקר חדש שנערך בדרום הודו נמצא שחלק נכבד מהמקרים של פיודרמה בקהילה נגרמו ע”י Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRCA).

במחקר נבדקו 250 חולים, שבאו ממחנות מסביב לעיר מנגלור בדרום הודו. מהחולים שסבלו מפיודרמה שנרכשה בקהילה נלקחו משטחים מהנגעים העוריים ומהאף. החומר שנלקח תורבת על אגר דם ועל אגר MacConkey.

החוקרים מצאו שמתוך 250 החולים בודד החיידק S. aureus מ-202 (80.8%). ב-179 מהם (88.6%) החיידק היה עמיד לפניצילין, ב-22 מקרים (10.9%) הוא היה עמיד למתיצילין וב-114 (56.4%) הוא היה עמיד לאריתרומיצין.

כמו כן נמצאה קולוניזציה של S. aureus באפיהם של 36 חולים (54.4%) מתוכם מ-11.8% בודד MRCA.

 

פרופיל העמידות לאנטיביוטיקה הראה התאמה בין החיידק שבודד מהנגעים העוריים והחיידק שבודד מהאף ב-99 מקרים (49%).

על סמך הממצאים, התריעו החוקרים מפני ההתפרצות של MRCA כגורם לזיהומים הנרכשים בקהילה והעלו את ההשערה ששיעור הנשאות הגבוה של החיידק באף תרם להופעה של הפיודרמה בחולים הללו.

“אימוץ גישה נכונה לטיפול האנטיביוטי והמנעות מטיפול אנטימיקרוביאלי שאינו מתאים חיוניים על מנת להקטין את התפשטות החיידק העמיד בקהילה” הם סיכמו.

International Journal of Dermatology. Vol 43(6) Pp 412. June 2004

לידיעה

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים