משפחה

בעת אוטם חד עם מחלה רב כלית, האם עדיפה פתיחה מלעורית רוטינית של כל העורקים הכליליים או רק של העורק המעורב?/מאת ד”ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

בעת אוטם חד של שריר הלב עם עליות ST (ר”ת STEMI ), פתיחה מלעורית ראשונית (ר”ת 1ry PCI) הינו כיום טיפול הבחירה, היות ומפחית תמותה קרדיו וסקולרית ואוטם חוזר. עדיין לא ברור מספיק אם PCI של הצירויות משמעותיות בעורקים כליליים אחרים (כ nonculprit- lesions ), במטופלם עם מחלה רב כלית (ר”ת MVD ), גם כן מפחית אירועים אלה.

מחלה רב כלית מתגלה עד מחצית מהמקרים בעת STEMI, ומחקרים חלקם מבוקרים וחלקם מטא אנליזות, מדווחים תוצאים הטרוגניים בהשוואה  בין התערבות בעורק האוטם בלבד (ר”ת  culprit only CO) או רה וסקולריזציה שלמה (ר”ת complete revascularization CR ). היתרון העיקרי בביצוע CR בחלק מהמחקרים, נבע בעיקר ממניעת רה וסקולריזציה עתידית השכיחה יותר בזרוע CO, אך תתכן הטית תוצאות היות וגם המטופל וגם המטפל מודעים לקיום הצירויות כליליות שלא טופלו.

לאחר התערבות בעורק האוטם, החלטה אם להמשיך בכלל ל –CR אפשרית באחת מ3 גישות:

·         CR בעת ה- 1ry PCI

·         CR מדורג בעת האשפוז, או

·         CR מדורג לאחר השחרור.

מטא אנליזות ומחקרים קטנים יחסית, כללו סוגי אוכלוסייה מגוונים עם תזמון  CR מגוון. לאור הרב גוניות עדיין אין הנחייה חד משמעית האם באמת CR בעת הפתיחה הראשונית, או בהמשך האשפוז, או אלקטיבית בפרקי זמן שונים, ואם בכלל, עדיפה לעומת אסטרטגית CO.

אמנם באנאליזות אלה, היו רמזים ש CR עשוי להפחית את התוצא העיקרי הקשיח יותר של משלב תמותה ואוטם (ר”ת MI ) חדש, אך למעשה הכילו מספר מטופלים מוגבל ולכן היו underpowered לתיקוף התוצאות.

מטרת מחקר

COMPLETE או Complete versus Culprit-Only Revascularization Strategies to Treat Multivessel Disease after Early PCI for STEMI, הייתה להעריך משלב תוצאים אלה בעקבות בחירת אחת האסטרטגיות ההתערבויות במטופלי STEMI עם MVD לאחר 1ry PCI, אך לא בעת ה 1ry PCI עצמו.

שיטות:

מחקר רב מרכזי רב לאומי אשר גייס את כל המטופלים שהתייצבו עם STEMI ואשר עברו 1ry PCI מוצלח ו להם MVD עם non culprit CA’s המתאימים ל PCI (עורק של 2.5 מ”מ או יותר מוצר70% או יותר או עם היצרות בין 50%-69% ו FFR ≤ 0.8 וניתן לביצוע) והקצה אותם באופן אקראי ל 3 אסטרטגיות תוך ≤ מ 72 שעות:

·         או CO

·         או CR מדורג:

·         בעת האשפוז אך רצוי בתזמון ≤ 72 שעות,

·         או לאחר השחרור אך ≤ 45 יום מ הרנדומיזציה.

הוערכו 2 תוצאים הדדיים ראשוניים (כ co primary outcomes)

הראשון משלב תמותה קרדיו וסקולרית ו MI חדש,

והשני תמותה קרדיו וסקולרית MI חדש או רה וסקולריזציה משנית לאיסכמיה.

תוצאי בטיחות כללו דימום מז’ורי שבץ או פגיעה חדה כלייתית משנית לחומר הניגוד ר”ת CIN.

לתוצאות ולמסקנות – באתר האיגוד הקרדיולוגי

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים