Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/03/2009 מה הניתוח המועדף להיצרות השוער בינקות

היצרות השוער הוא אחד המצבים השכיחים הדורשים התערבות ניתוחית בשלושת החודשים הראשונים לחיים. המחלה תוארה לראשונה על ידי הירשפרונג לאחר בדיקה מדוקדקת של הפילורוס בשני תינוקות שמתו ממחלה זו. Ramstedt   שהיה הראשון לנתח תינוקות עם היצרות השוער פירסם את שני המקרים הראשונים בשנת 1912. גם לאחר שהניתוח שנקרא על שמו הפך לשגרה, התמותה מהיצרות הפילורוס לאחר ניתוח עדיין הגיעה ל 50%. במשך השנים התמותה וגם הסבוכים לניתוח נעשו נדירים יותר.

בשנת 1991 תואר הניתוח הראשון להיצרות השוער באמצעות השיטה הלפרוסקופית. כמה מרכזים רפואיים השתמשו בשיטה זו והתוצאות סוטרות. מרכז אחד מצא ששיטה זו עדיפה על השיטה הישנה ואילו מרכז נוסף טען שהשיטה מלווה ביותר סיבוכים.

המחקר לפנינו נערך בצורה פרוספקטיבית בשישה מרכזים רפואיים שלישוניים ברחבי העולם. במחקר נכללו 180 תינוקות, כאשר כחצי מהם נותחו בשיטה הקונבנציונאלית והיתר בשיטה הלפרוסקופית. המרכז המוביל בלונדון היה בקשר רצוף עם יתר בתי החולים וחילק את כל התינוקות באקראי לאחת משתי הקבוצות.

יחד עם זה הייתה התאמה בין שתי הקבוצות כדי שיהיו דומים בגיל, במשקל, במשקל הלידה, ברמת הביקרבונט בדם בעת האבחנה, במזון שקיבלו ובמשך הזמן שהם סבלו לפני הפניה לבית החולים. התוצאה העיקרית הייתה הזמן לאחר הניתוח שנדרש עד שהחולה היה מסוגל לאכול ארוחה שלמה בלי להקיא. תוצאות משניות כללו פרטים על סיבוכים. סוג הניתוח נשאר סמוי בפני ההורים והאחיות – כי הם דיווחו על התוצאות.

        

התוצאות הראו כי הזמן הדרוש עד לאכילת ארוחה שלמה בלי להקיא הייתה 18 שעות בקבוצה שנותחה בשיטה הלפרוסקופית בהשוואה ל 24 שעות בשיטה הקונבנציונאלית. זמן השהייה בבית החולים הייתה שלושים ושלוש שעות באלה שנותחו בשיטה הלפרוסקופית ואילו הקבוצה שנותחה בניתוח רמסטד זמן השהייה הייתה 43 שעות.

לא נמצא שינוי משמעותי בין שתי הקבוצות במספר ההקאות, או במספר הסיבוכים בעת הניתוח או לאחריו.

בסיכום – נאמר  שההבדל בין שתי הקבוצות היה קטן והתבטא רק בזמן הדרוש להבראה. ברור שגם מבחינה אסיטית הצלקת הקטנה של הלפרוסקופיה עדיפה על הצלקת של הניתוח הקלאסי ואם ישאלו אותנו באיזה ניתוח לבחור התשובה היא שהכול תלוי בניסיון המנתח, כי רצוי שכל מנתח ישתמש בשיטה שהוא בקיא בה.    

 

infantile hypertrophic pyloric stenosis

Recovery after open versus laparoscopic pyloromyotomy for pyloric stenosis.

Hall NG, Pucilli M, Eaton S et al         

Lancet 2009; 373: 390-8

 

סגור חלון