Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 18/07/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/07/2009 האם טיפול תרופתי משפר את ההישגים האקדמיים של ילדים עם הפרעות קשב וריכוז.

 

הפרעת קשב וריכוז פוגעת בשמונה אחוזים של ילדים בגיל בית הספר בארצות הברית.  (הערת העורך: השם הלועזי כידוע הוא  attention deficit hyperactivity disorder  ובשם העברי אנחנו מתעלמים  מהאספקט הכי מטריד בתסמונת זו והוא ה hyperactivity – וחבל על כך. לכן בתרגום שלנו נשתמש בקיצור הלועזי ADHD). 

המאפיינים הם דרגת חוסר ריכוז היוצאת מהגדר הרגיל, פעילות יתר ופזיזות. כ 50% מילדים אלה מטופלים בתרופות שהוכיחו את עצמם. על פי רוב לילדים אלה הישגים אקדמיים  יחסית חלשים, בהשוואה לעמיתיהם המסוגלים להקשיב ולהתרכז. במיוחד הילדים הלוקים ב ADHD מקבלים ציונים נמוכים יותר בבית הספר, ההישגים שלהם במתמטיקה ובקריאה  ירודים, אחוז יחסית גדול מהם נשאר כיתה או נזקק לחינוך מיוחד.

מחקרים בעבר כבר הראו כי טיפול תרופתי במקרים אלה משפר את ההישגים האקדמיים בילדים עם ADHD. לאחר טיפול נמדד שיפור בדיוק התשובות, בחריצות, בריכוז, בזיכרון בטווח הקצר  במתמטיקה ובטיב הקריאה.

אך יש גם מחקרים שהראו תוצאות סותרות.

החוקרים במאמר לפנינו טוענים כי הסתירות בתוצאות במחקרים קודמים נובעות ממספרים קטנים של חולים, ומשיטות לא מדויקות -  והם מנסים במאמר לפנינו לתקון עיוותים אלה.  הקבוצה שנבדקה במאמר זה מנתה 594 ילדים  הלוקים ב ADHD. הם נבדקו חמש פעמים בתקופה בין גן הילדים לבין הכיתה החמישית.

התוצאות הראו שבבחינות המתמטיות הילדים המטופלים השיגו 2.9 נקודות יותר בהשוואה לילדים הלא מטופלים. בבחינות קריאה הילדים המטופלים השיגו 5.4 נקודות יותר. החוקרים מסכמים שהטיפול התרופתי משפר את היכולת של ילדים הלוקים ב ADHD אך יחד עם זה הם עדיין לא מגיעים לרמה של ילדים ללא ADHD. עדיין לא ברור כמה זמן צריך לטפל כדי לגלות שיפור והאם השיפור הולך וגדל עם הזמן.   

המאמר הופיע בירחון   Pediatrics  מחודש   מאי 2009.

 

Positive association between attention-deficit hyperactivity disorder medication use and academic achievement during elementary school

Scheffler   R et el

Pediatrics 2009;123:1273-9

סגור חלון