Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/08/2009 מה השיטה המועדפת ללקיחת מדגם שתן לתרבית אצל ילדים קטנים ?

 

זיהום בדרכי השתן הוא סיבה שכיחה לעלייה בחום הגוף. חמישה אחוזים מהילדים הלוקים בעלייה בחום הגוף מסיבה שאינה נראית לעין, סובלים מדלקת בדרכי השתן, רובם בדלקת הכליות. אבחנה מוקדמת חיונית כדי למנוע נזק לכליות וכדי לגלות מומים מלידה במבנה הכליה. הבחירה של שיטה מהימנה לקבלת שתן אצל ילדים שטרם למדו שליטה על הסוגרים היא קריטית. ארבע שיטות נמצאות בשימוש בחדרי מיון כיום. אחת היא לתפוס את השתן כאשר הילד משתין מה שנקרא clean catch specimen. שיטה זו דורשת זמן רב ולכן אינה מעשית. השיטה השנייה היא שאיבת השתן במזרק המוכנס מעל עצם הבושת – suprapubic aspiration. שיטה זו אינה בשימוש בארצות רבות באירופה ושנית היא מצליחה רק ב 25% ועד 60% של המקרים. השיטה השלישית היא צנטור כיס השתן והרביעית איסוף שתן על ידי שקית. השיטה האחרונה נמצאת בשימוש נרחב בארצות רבות, אך הבעיה העיקרית בשיטה זו, המספר הרב של זיהומי מחוץ המשבשים את התוצאות. לאור הבעייתיות של שיטת איסוף בשקית החוקרים החליטו להשוות תוצאות של תרביות שתן שנלקחו בצנטור ובשקית באותם הילדים.

 

במחקר השתתפו 192 ילדים שטרם מלאו להם שלוש שנים ושלא שלטו בסוגר כיס השתן. לכל הילדים היו ממצאים בדגימת השתן שהתקבלה באמצעות שקית. לכן מכולם התקבלה גם דגימת שתן באמצעות קטטר  - צינטור.

 

התוצאות הראו כי ב   7.5% מהדגימות של השקית התוצאות היו חיובי כזוב – false positive. מה שגרוע יותר הוא שב 29% התוצאות היו שלילי כזוב, כלומר false negative  ולולא הצינטור ילדים אלה לא היא מקבלים את הטיפול הדרוש. סך הכל התברר שאיסוף דגימת שתן בשקית נתנה תוצאות מוטעות בארבעים אחוזים. לפעמים גם הצנטור נתן תוצאות שליליות כזובות כפי שהתברר  בבדיקת השתן תחת המיקרוסקופ. אך זה קרה ב 5.7% בלבד.

 

החוקרים מסכמים שבכל מקרה בו יש ממצאים בשקית יש צורך לבדיקה חוזרת בצנטור. מסקנה זו לא נראית לי – לעורך – לגמרי הגיונית. כי אם שיטת השקית מניבה 29% של תשובות שליליות כזובות, המסקנה היא שגם אם הבדיקה בשקית היא שלילית יש צורך לבדיקה בצינתור – ולכן נשאלת השאלה מדוע לבדוק בשקית בכלל ?

 

המאמר הופיע בירחון Journal of Pediatrics  מחודש יוני 2009.

 

Moving from bag to catheter

Etoubleu C et al

J Pediatr 2009;154:803-6


סגור חלון