Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/03/2010 השפעת עשן סיגריות על איכות השינה בילדים

ידוע כי איכות טובה של השינה וכמות מספקת הם גורמים חיוניים באספקטים רבים בהתפתחות הילד. מחקרים הראו שחוסר שינה משבש את הישגי התלמיד בבית הספר, גורם לתלונות סומטיות, להפרעות התנהגותיות  ולבעיות נפשיות. בנוסף הפרעות שינה מעלות את הסיכון ללקות במצבי חרדה, בהתקפי דיכאון, בהתנהגות אלימה ובהפרעות קשב במבוגר. תוצאה נוספת של חוסר שינה היא הופעת השמנה וסיבוכיה. המסקנה היא שלחוסר שינה השפעה מרחיקת לכת על הבריאות הנפשית והגופנית.

מעל 25%  מאוכלוסיית הילדים חווים הפרעות שינה מסוג כלשהו. חמור עוד יותר המצב אצל ילדים הלוקים בקצרת – אסתמה. אצלם אחוז החולים הנתקפים בהפרעות שינה מגיע ל 40%  או יותר. הסיכוי שילד הלוקה בקצרת יסבול מהפרעת שינה הוא פי ארבעה יותר גבוה מאשר ילד ללא  קצרת. כאשר חולה  קצרת  מטופל בצורה יעילה איכות שנתו תשתפר, אך לא לרמה של ילד שאינו לוקה בקצרת. ברור, שילדים הלוקים בחוסר שינה בלילה, יהיו רדומים יותר בשעות היום.

חשיפה לעשן הטבק הוא גורם סיכון להפרעות שינה במתבגרים ובמבוגרים כולל שיבוש של תהליך השינה – הזמן הדרוש להירדם ארוך יותר ואיכות השינה שטחית יותר. הם מתקשים יותר להתעורר בבוקר ועלולים להיות רדומים במשך היום. אותן בעיות עלולות לפגוע בנשים בהריון. אך גם נשים שאינן מעשנות אלא חשופות לעשן סיגריות  של אחרים, מדווחות על קושי להירדם, איכות גרועה של שינה, ויכולת לישון לתקופה קצרה בלבד.

ההשפעה של חשיפה לעשן סיגריות על איכות השינה אצל נשים הרות שאינן מעשנות בעצמן, מה שנקרא באנגלית secondary smokers, מעלה חשד שאולי חשיפה לעשן סיגריות ישבש גם  שנתם של ילדים. ידוע כי חשיפה לעשן סיגריות בחיים העובריים או בינקות, ישבש את השינה של תינוקות.

מטרת המחקר לפנינו הייתה לברר את ההשפעה של חשיפה לעשן סיגריות אצל ילדים הלוקים בקצרת על איכות שנתם.

 כדי להעריך באופן כמותי את גודל החשיפה לעשן סיגריות החוקרים בדקו את רמת הקוטינין בדם. קוטינין הוא מטבולית של ניקוטין, ורמתו בדם משקפת את עוצמת החשיפה לעשן סיגריות. כדי לאמוד את איכות השינה החוקרים השתמשו בשאלון מופנה להורים והמכונה questionnaire Children's sleep habits -  כלומר שאלון איך ההורים מעריכים את צורת השינה של ילדיהם. השתתפו 219 ילדים שהיו ידועים כחולי קצרת.

מהתוצאות התברר שחשיפה לעשן אצל ילדים בני 6 עד 12 שנים הלוקים בקצרת, גורם להפרעות שינה כולל קושי להירדם, נשימה לא סדירה, התעוררויות תכופות בלילה וישנוניות ביום. המשמעות של ממצאים אלה היא שכתוצאה מהפרעות השינה, החולים עלולים ללקות בהפרעות בהתנהגות, בבריאות נפשית לקויה, בהישגים חלשים בבית הספר וכאשר יגיעו להיות מבוגרים יש סיכוי גדול יותר ללקות בהשמנה וסיבוכיה וכן בדיכאון.

בינתיים הממצאים מתייחסים לילדים  הלוקים בקצרת בלבד, ויש לצפות שילדים ללא קצרת יבדקו גם הם.

המאמר הופיע בעיתון Pediatrics   המקוון ב 18 לינואר 2010. 

 

Associations between secondhand smoke exposure and sleep patterns in children

Yolton K et al

Pediatrics 2010;125:e261-e268

 

סגור חלון