Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

31/03/2010 איפוקרטס - הדגמת שימוש: חינם מתוך JC-555

צעירה בת 24 שנים פונה למוקד קופת החולים ומתלוננת על השתן בצבע חום כהה. פרט לכך היא חשה בטוב וללא תלונות נוספות.

באתר איפוקרטס קיימות טבלאות מידע רבות בהן ניתן לעיין. לאחר חיפוש קצר נמצאת טבלת מידע על בנושא צביעה של השתן:


 

על פי צבע השתן ניתן לאתר תרופות רבות הגורמות למצב זה:


 

כאשר נשאלת הצעירה האם היא נטלה תרופה כלשהי בתקופה האחרונה, היא מספרת כי היא נוטלת מאקרודנטין כטיפול מונע בשל דלקות חוזרות בדרכי השתן. ניתן לראות שהתרופה, בשמה הגנרי Nitrofurantoin, מופיעה ברשימה.

למידע נוסף ניתן לפנות למאגר התרופות של איפוקרטס:


 

ואכן, אחת מתופעות הלוואי של התרופה היא דיסקולורציה של השתן:

 

סגור חלון