Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

18/04/2010 האם אורח חיים בריא, ימנע השמנה אצל ילדים ?

קיימת תמימות דעים שחייבים לעשות מאמץ כדי לעצור את מגיפת ההשמנה, אך חלוקות הדעות איך ניתן להשיג מטרה זו.

 אין ספק שלהורים תפקיד מרכזי בארגון חיי ילדיהם ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אלו הנחיות נוכל לתת להורים כדי למנוע השמנה אצל ילדיהם. לעתים קרובות אמהות אינן ערות להשמנה אצל ילדיהן ונמנעות לקבל הדרכה מהרופא או מיועץ בריאותי, כי הן רואות בזה פגיעה ביכולתן לגדל את ילדיהן. בשנים שלפני גיל בית ספר הורים מתמקדים יותר בהתפתחות הקוגניטיבית של הילדים ובהישגים המוטוריים מאשר בריאותם הגופנית. לכן יותר חשוב להורים להכין את ילדיהן להצלחתם בבית הספר מאשר לשמור על משקלם. החוקרים בחרו במחקרם אורח חיים בריא אשר אינו קשור, לכאורה, בשמירה על המשקל, כדי לבדוק אם הרגלים בריאים אלה גם כן מסוגלים למנוע השמנה, וגם יהיו מקובלים על הורים אשר מעוניינים לשמור על ההישגים של ילדיהם. החוקרים בחרו בשלוש פעולות התורמות לאורח חיים בריא

    *אכילת ארוחת ערב מסודרת עם כל בני המשפחה.

    *להקפיד על מספיק שעות שינה בימי חול דהיינו 10.5 שעות בימי חול לפעוטות בגיל 4.

    *צפייה בטלוויזיה שאינה עולה על שעתיים ביום.

החוקרים בדקו את הנתונים של 8550 ילדים בגיל ארבע. בעיבוד הסטטיסטי החוקרים לקחו בחשבון במשתנים שיכולים לשבש את הממצאים כגון המוצא האתני של הילדים, השמנה אצל האם, מספר שנות בית ספר של האם, ההכנסות של המשפחה והמצב המשפחתי – כלומר משפחה חד-הורית או משפחה בעלת שני הורים.

התוצאות הראו כי שמירה על שלושת ההרגלים – ארוחת ערב במסגרת משפחתית, הקפדה על מספיק שעות שינה והגבלת שעות ישיבה לפני הטלוויזיה לפחות משעתיים ליום, - הצליחה להפחית את הסיכון להשמנה ב 40%.

מעניין לציין שהשמנה אצל האם ומשפחות בעלות הכנסה נמוכה לא היו גורמי סיכון. ההרגלים הבריאים שהזכרנו מנעו השמנה גם כאשר האם הייתה שמנה וכאשר האם לא זכתה בחינוך תיכוני.

החוקרים מסכמים, כי עד כה ידוע היה שיש קשר בין השמנה לבין הזמן שהילד מבלה לפני מסך הטלוויזיה. מחקרים נוספים מצאו כי גם חוסר שינה אמורה לגרום להשמנה ויש מחקרים המוכיחים שאחוז ההשמנה בילדים עולה ככל שמספר הארוחות הנאכלות במסגרת משפחתית יורד, כלומר יחס הפוך בין מספר הארוחות המשפחתיות לבין הסיכון לפתח השמנה. המחקר לפנינו מראה כי שמירה על שלושה מרכיבים של אורח חיים בריא אצל פעוטות בני ארבע – ארוחות משפחתיות, שינה מספקת והגבלת הזמן לפני מסך הטלוויזיה – יורידו את הסיכון לפתח השמנה ב 40%.

המאמר הופיע בכתב העתonline Pediatrics מיום 8 לפברואר 2010.

Household routines and obesity in US preschool aged children Anderson SE

Pediatrics 2010;125:420-8

סגור חלון