Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

31/05/2010 איפוקרטס הדגמת מקרה - בת 65 עם חולשה ובחילה | מתוך JC-559
לחדר המיון מגיעה אישה בת 65 המתלוננת על חולשה ובחילה. ברקע סובלת האישה מסוכרת סוג 2 מזה 10 שנים ומטופלת בטיפול תרופתי אנטי-סוכרתי פומי. הבדיקה הגופנית ללא ממצאים מיוחדים, ובבדיקות המעבדה נצפית רמת סוכר של 300 מ"ג/ד"ל, ורמת נתרן של 128 מא"ק/ל'.

 

ניתן למצוא באתר איפוקרטס מחשבון לחישוב מהיר וקל של רמת הנתרן המתוקנת לרמת הסוכר. תחת מחשבונים (MedCalc ) ניתן לאתר בקלות את האפשרות המתאימה לפי סדר ה-ABC :

 


תחת האות S נמצא המחשבון המבוקש:

 


לאחר הכנסה של הנתונים המבוקשים נערך החישוב במהירות:

 


כעת, לאחר שידועה רמת הנתרן המתוקנת, ניתן לחשב את חסר הנתרן על מנת להתחיל טיפול. ברשימת המחשבונים ניתן למצוא גם חישוב חסר הנתרן במצבי היפונתרמיה:

 


 

לאחר הכנסת הנתונים המתאימים מתקבל במהירות חסר הנתרן:

 

 

כעת ניתן לערוך בדיקות נוספות לבירור חסר הנתרן, דוגמת בדיקת שתן, לבחור בטיפול המתאים וכן להעניק טיפול מתאים להורדת רמת הסוכר. 

סגור חלון