Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/08/2011 ההנקה מצמצמת את הסיכון לסינדרום מוות פתאומי - Sudden infant death syndrome

 

להנקה יתרונות רבים – הן בתחום הרגשי והן בתחום הגופני. בין היתרונות היא תמותה קטנה יותר, אך עדיין לא ברור האם השיפור בתמותה נובע באופן חלקי בירידה במספר המקרים של SIDS  כלומר מוות פתאומי  -- ה sudden infant death syndrome. מחקרים עד כה הוכיחו שתינוקות יונקים מתעוררים בלילה יותר בקלות מאשר תינוקות הניזונים מפורמולה. במילים אחרות יש להם שינה קלה יותר או במונחים טכניים סף ההתעוררות – the arousal threshold  -- נמוך יותר. תופעה זו יכולה להגן מפני סכנת מוות פתאומית בינקות. מחקרים עד כה לא העלו תוצאות אחידות. יש מחקרים שטענו שההנקה מגנה מפני SIDS ומנגד מחקרים אחרים שלא מצאו כי ההנקה משפיעה על היארעות מקרי  תסמונת ה SIDS.

 

בניתוח הסטטיסטי הנוכחי החוקרים כללו  18 מחקרים שבדקו את הקשר בין הנקה לבין SIDS ושמו לב במיוחד למשך תקופת ההנקה וליתרונות אפשריים להנקה בלעדית מול הנקה עם תוספות.

התוצאות אישרו את ההשערה שההנקה מגנה נגד מוות פתאומי. כאשר השוו תינוקות שינקו, בלי להגדיר את משך תקופת ההנקה ואם ההנקה הייתה חלקית או מלאה, החוקרים מצאו כי הסיכון היחסי – כלומר the odds ratio – היה 0.4. כאשר ההנקה הייתה מלאה, בלי תוספות, הסיכון היחסי היה 0.27.

 

החוקרים מסכמים שההנקה מגנה מפני SIDS. כאשר התינוק מקבל הנקה יחד עם תוספות הסיכון לפתח SIDS הוא חצי מהסיכון בקרב תינוקות שאינם יונקים כלל. כאשר ההנקה היא בלעדית הסיכון לפתח SIDS הוא רבע בהשוואה לקבוצת בקרה. החוקרים ממליצים לעודד את ההנקה, ומיוחד בקרב אמהות שכבר התנסו במקרה של SIDS.

 

המאמר הופיע  בכתב העת Pediatrics  מחודש יולי 2011.

 

Breast feeding and reduced risk of sudden infant death syndrome

Hauck FR et al

Pediatrics 2011;128:103-110.

 

סגור חלון