Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/01/2012 האם מותר להשתמש בנגזרים של אופיום בקרב אמהות מניקות הסובלות מכאבים לאחר הלידה ?

מאמר מערכת זה סוקר  עבודת מחקר שהתפרסמה באותה חוברת של ה Journal of Pediatrics. השאלה היא האם נגזרות של אופיום מועברות דרך חלב האם בכמויות המשפיעות על התינוקות? השאלה מאד אקטואלית בארצות הברית. שם כחמישים אחוזים של התינוקות נולדים באמצעות ניתוח קיסרי או לאחר חתך episiotomy כדי להקל על הלידה דרך דרכי הלידה. עד לפני זמן לא רב, הנוהל היה לתת אצטמינופן יחד עם קודאין כדי להתגבר על הכאבים. בזמן האחרון הופיע תיאור מקרה, בו התפתחו סימנים של הרעלת אופיום אחרי מתן קודאין לאם. קודאין היא "תרופה" מסוג pro-drug , כלומר היא הופכת לחומר הפעיל, דהיינו מורפין, רק לאחר מטבוליזם בגוף. המטבוליזם מתרחש בכבד באמצעות הפעלת מערכת cytochrome p 450. אך מערכת זו אנה פועלת באותה העוצמה בכל בן אדם. יש מקרים בהם נמצאת מוטציה בגן המקודד לחלבון של ציטוכרום זה, המקנה לו פעילות ירודה - או פעילות מוגברת כאשר יש דופליקציה של הגן.  כאשר יש דופליקציה של הגן באישה המקבלת קודאין, המטבוליזם של הקודאין מואץ וכמות יותר גדולה של קודאין הופכת למורפין מאשר באדם ללא הפרעה כרומוסומלית. בספרות הרפואית תואר מקרה מות אצל תינוק, שינק חלב מאמו שלקתה בדופליקציה של הגן המקודד לציטוכרום 450 וכתוצאה קבל כמות יחסית גדולה של מורפין בחלב, לאחר שאמו קבלה קודאין. לכן נזהרים רופאים בארצות הברית בזמן האחרון מלרשום קודאין לאמהות מיניקות.

 

אחת התרופות שנרשמת כתחליף של קודאין היא oxycodone  - המשווקת בארץ בשם oxycod   ,oxycontin,  percocet  או  targin. אך גם חומר זה עובר מטבוליזם בתוך הכבד באמצעות מערכת ציטוכרום פי 450. המטבולית שנוצר הוא פי 14 יותר פעיל מאשר התרופה ממנה נגזר. במאמר הנסקר, החוקרים בדקו את הבטיחות של אוקסיקודון. הם גילו שב 20% של תינוקות שינקו חלב אם מאמהות שקבלו אוקסיקודון לאחר הלידה, נצפה דיכוי של הנשימה.

 

מנגד, בקרב תינוקת שהאמהות המיניקות קיבלו אצטהמינופן, דיכוי של הנשימה נצפה ב 0.5% בלבד ובאלה שאמותיהם קבלו קודאין דיכוי הנשימה נצפה ב 16%. המסקנה היא אפוא שאוקסיקודון אינה בטוחה יותר מאשר קודאין.

 

אם כן, איך נוכל להימנע מהרעלת מורפין במספר קטן של תינוקות ?  הפתרון המתבקש הוא לא להשתמש בנגזרים של קודאין בכלל עבור אמהות מיניקות. אך לאחר שהשימוש בתרופות אלה לאמהות בתר לידה השתרש במשך מאה שנה, לא קל כל כך לאסור את השימוש בהן. עצה אחת היא לנסות תרופות ממשפחת ה NSAIDS  שמא השימוש בהן משכך את כאבי האם במידה מספקת.  אפשרות נוספת היא למצוא תזמון נכון של מתן התרופה  - כלומר לתת את התרופה בשעה שרק כמות מינימאלית תעבור לחלב האם ואפשרות שלישית היא לבדוק את הגנוטיפ של האם, כדי לברר אם היא בעלת מוטציה בגן המקודד לציטוכרום p450   .

 

מחקרים הראו שיש הקבלה בין דיכוי מערכת העצבים של האם לאחר נגזרים של מורפין לבין הדיכוי אצל התינוק. לכן בכל מקרה בו נמצא דיכוי אצל האם חיוני לעקוב מקרוב אחר  התנהגות התינוק.

 

מאמר זה הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics  בחודש ינואר (כן, ינואר) 2012.

 

 

Is it safe to use opioids for obstetric pain while breastfeeding

Van den Anker JN.

J Pediatr 2012;160:4

 

סגור חלון