Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

31/01/2012 השימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות בקרב ילדים והסיכון לפתח סוכרת.

השימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות מהדור השני עלה בהרבה בשנים האחרונות, אם כי בארצות הברית לא כל התרופות מסוג זה דורשות מרשם של רופא.

בשנים 1995 – 1996 תרופות אלה נרשמו ב 8.6 ביקורים אצל רופא ל 1000  ילדים בארצות הברית בגילאים 2 ועד 18 שנה ואילו בשנים 2001- 2002 תרופות אלה נרשמו ב 39.4 ביקורי רופא ל 1000 ילדים - עלייה של פי חמש במשך שש שנים.

סקירות בנדון גילו כי השימוש גדל גם בקרב ילדים קטנים בין הגילאים שתיים ועד חמש שנים וכן גדל מספר הילדים אשר קיבלו צרוף של שתי תרופות גם יחד. הסטטיסטיקה מלמדת אותנו גם כי 15% של משתמשי תרופות אנטי-פסיכוטיות בארצות הברית הם ילדים.

 

מספר סקירות, מחקרים ותיאורי מקרה בספרות הרפואית מעלות חשד שהשימוש בתרופות אלה בקרב מבוגרים, מעלה את הסיכון לפתח סוכרת נעורים או לפחות עמידות לאינסולין. אך התוצאות אינן עקביות ומאשימות תרופות שונות בסיבוכים שונים. מלבד זאת, גם אם כי אין ספק ששימוש בתרופות אלה מעלה את משקלם של הילדים, אין עדות עד כה, של עמידות לאינסולין בקרב ילדים הנוטלים תרופות אנטיפסיכוטיות מדור שני.

 

לאור החשיבות של הנושא, מטרת המחקר הנוכחי הייתה, לברר האם השימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות מעלה את הסיכון לפתח סוכרת סוג 2 .

המחקר התנהל באופן רטרוספקטיבי. פרטי החולים התקבלו מעיון בתיקי חולים של 3 ארגוני ביטוח בריאות בארצות הברית. נכללו ילדים בין הגילאים 5 ועד 18 שנה, שהתחילו ליטול תרופות אנטי-פסיכוטיות מדור שני, בין השנים  2001 ועד 2008. סך הכל נכללו 9600 ילדים. כמו כן נכללו שתי קבוצות בקרה, קבוצה אחת שלא קיבלה תרופות אנטי-פסיכוטיות בכלל וקבוצה שנייה, אשר נטלה תרופות אנטי-דכאוניות.

 

התרופות האנטי-פסיכוטיות היו בעיקר Risperidone , Quetiapine, Olanzapine, Aripiprazole, ומספר תרופות פחות ידועות. החולים שנטלו את התרופות לקו באוטיזם, ב disruptive behaviour disorder, הפרעות במצבי רוח ובסכיזופרניה.

 

התוצאות הראו כי ההיארעות של סוכרת הייתה 3.23 מקרים ל 1000 person-years בקרב נוטלי התרופות בהשוואה ל 0.76  מקרים ל 1000   person years בקבוצה הלא מטופלת, הווה אומר עלייה של פי ארבע בקבוצה המטופלת. לכאורה הבדל משמעותי.

 

כאשר השוו את קבוצת נוטלי התרופות האנטי-פסיכוטיות כנגד נוטלי תרופות אנטי-דיכאוניות התברר שהיארעות סוכרת בקבוצה זו הייתה 1.86 מקרים ל 1000 והפעם ההבדל אינו מובהק.

 

החוקרים מסכמים כי ההיארעות של סוכרת בקבוצה המטופלת בתרופות אנטי-פסיכוטיות היא פי ארבע כאשר משווים אותה לקבוצה שאינה מקבלת תרופות. אך כאשר משווים אותה לקבוצה המקבלת תרופות אנטי-דכאוניות, מתברר שאין הבדל מובהק בין שתי קבוצות אלה.

 

בדיון החוקרים מסבירים את החשיבות של קבוצת בקרה שנייה שמקבלת תרופות אנטי-דכאוניות. כי יתכן שהסיכון לסוכרת נעוץ בבעיות נפשיות וחולי דיכאון דומים יותר לקבוצת הניסוי מאשר קבוצה שאינה מקבלת תרופות בכלל. אפשרות נוספת היא שנטילת תרופות אנטי-דכאוניות גם היא גורם סיכון לפיתוח סוכרת.

 

הערת העורך: השורה התחתונה היא שאיננו יודעים את התשובה. "תיקו" בלשון התלמוד. אך סוכרת היא מחלה רצינית אשר מקצרת את תוחלת החיים ולכן  דרושים מחקרים נוספים אשר יקבעו אם תרופות אלה, או אולי רק חלק מהם, הם גורמי סיכון להתפתחות של סוכרת. בינתיים כדאי להיזכר בחשד ולשאול את עצמנו בכל מקרה, האם השימוש הוא מוצדק ויעיל בחולה לפנינו.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  בחודש נובמבר 2011.

 

Antipsychotic medication use among children and risk of diabetes mellitus

Andrade S et al

Pediatrics 2011;128:1135.

 

 

סגור חלון