Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 23/07/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/03/2013 קדם לחץ דם גבוה ולחץ דם גבוה ברפואת ילדים.

בשני העשורים האחרונים גברה התודעה לחשיבות מדידת לחץ דם גם בקרב ילדים, במיוחד בילדים שמנים. אך לא רק שמנים: מעקב אחרי ילדים לא שמנים הראה שלחץ דם יחסית גבוה בילדות הוא גורם סיכון למחלה קרדיו- וסקולרית כאשר הילד מגיע לבגרות – ללא קשר ל- BMI שלו. גילוי מוקדם לנטייה ללחץ דם גבוה מאפשר טיפול בעוד מועד ומניעת נזק ללב ולכלי הדם.

מחקרים קודמים הראו שלעיתים קרובות, עלייה בלחץ דם בביקור אחד אינו נשאר גבוה מהרגיל גם בביקור הבא. לכן לא די במדידת לחץ דם חד פעמית. בתכניות ביטוח הבריאות בארצות הברית כל המדע הרפואי נשמר בתיק האלקטרוני וקל לקבל את ערכי מדידות לחץ הדם של אוכלוסיות גדולות.

המחקר הנוכחי בדק את שיעור המקרים של עלייה בלחץ דם באוכלוסיית ילדים בארצות הברית ומשווה את התוצאות עם מחקרים דומים בעבר.

במחקר נכללו ילדים ונוער בני 3 עד 17 שנה. בביקורם הראשון במסגרת התוכנית היו בטווח הבריאות. בביקור זה נמדדו גובה, משקל ולחץ הדם. הביקור נועד לקבלת מידע ראשוני על הילד בשעה שהוא בריא לגמרי – well child visit.

 

החוקרים הגדירו שלוש קבוצות :-

לחץ דם תקין, דהיינו פחות מאחוזון 90

לחץ דם  בין האחוזון 90 עד 94  קדם לחץ דם גבוה - prehypertension

לחץ דם מעל אחוזון 95 בשלושה ביקורים רצופים  - לחץ דם גבוה hypertension

 

בקבוצה נכללו קרוב ל 200,000 משתתפים, מהם 25%  בני  3 עד 5, 35% בני 6 עד 11, ו 42% בני 12 עד 17. מבחינת הגזע, המגוון היה רחב, וכלל, בין היתר,  36%  לבנים,  8% שחורים  ו 18%  היספנים.

בביקור הראשון, לחץ הדם היה תקין ב 82%. ב- 12%  לחץ הדם היה בטווח של קדם לחץ דם גבוה  ו- 6%  לקו בלחץ דם גבוה. ככל שהילד היה מבוגר יותר כך עלתה השכיחות של קדם לחץ גם גבוה ולחץ דם גבוה. בין הקבוצות האתניות לחץ דם גבוה היה שכיח יותר בשחורים ובאסיאתים.

 

הערת העורך:- הבאתי מאמר זה כדי להזכיר לנו שלחץ דם גבוה הוא לאו דווקא נחלתם של מבוגרים בלבד. בקבוצה שהבאנו, לשניים מכל 10 ילדים היה ערך לא תקין ועלינו להתרגל, אם לא התרגלנו כבר, למדוד לחץ דם גם אצל ילדים ונוער.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  לחודש פברואר 2013.

 

Prehypertension and hypertension in community based pediatric practice

Lo JC et al

Pediatrics 2013;131:e 415

סגור חלון