Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

28/03/2013 הרפואה בראי ההיסטוריה - Josef Skoda

יוסף סקודה חי בין השנים 1805 ועד 1881. הוא נולד בעיר פילזן, (Pilsen) בבוהמיה, אך למד רפואה בווינה וקיבל את הדוקטורט שלו בשנת 1831. עם תום לימודיו הוא חזר לבוהמיה, בעת מגפת הכולרה באזור זה.

לאחר מכן הוא התמנה כרופא מטעם עירית ווינה עבור עניי העיר. בשנת 1840 הוא התמנה כרופא ראשי במחלקה לשחפת. בשנת 1841 הוא התמנה כפרופסור למרפאה הפנימית וכעבור כמה שנים התחיל לשאת את הרצאותיו בגרמנית במקום בשפה הלטינית שהייתה מקובלת בהוראת הרפואה עד אז. עדות לפופולאריות שלו היא העובדה, שכאשר יצא לגמלאות בשנת 1871, הסטודנטים ואוכלוסיית העיר ווינה ארגנו מצעד לפידים לכבודו. על אף היותו אדם עשיר הוא שמר על אורח חיים צנוע. 

בעלי מכוניות סקודה ישמחו ללמוד שהוא היה הדוד של התעשיין אמיל סקודה.

 

זכותו הגדולה של הרופא סקודה הייתה פיתוח של שיטות בדיקת החולה. הקשת החזה, שתוארה לראשונה בשנת 1761 נשכחה בינתיים וסקודה היה בין הרופאים המהפכניים שהחיו את השיטה.  הרופאים הממונים עליו לא ראו בעין יפה את הקשת החזה על ידי סקודה וטענו שגם החולים מתלוננים על הקשת החזה. כעונש סקודה הועבר לשמש כרופא במחלקה לחולי נפש.  פרסומו הרפואי הראשון  היה  מאמר "על הקשת החזה" בירחון הרפואי של אוסטריה. מאוחר יותר הוא פרסם מאמרים על קולות הלב, הקשת הבטן, על טיפוס הבטן, בדיקת הלב ואבחנה של מומים במסתמי הלב. פרסומו העיקרי היה בנושא " השימוש בהקשבה ובהקשה" שהופיע לראשונה בשנת 1839 ולאחר מכן הופיעו כמה מהדורות נוספות. הספר גם תורגם לשפות אחרות והביא לסקודה שם בין-לאומי.

 

סקודה תרם רבות גם מבחינה ארגונית. הוא היה הראשון להכיר במחלות עור כמומחיות נפרדת וארגן מחדש את הוראת הסטודנטים בווינה. כמו רופאים דגולים אחרים בתקופה ההיא הוא השתמש בתרופות מעטות, כי הבין שהתועלת מרוב התרופות הנמצאות בשימוש בעת ההיא היא אפסית. מנגד הוא הכיר בחשיבות של דיאטה נכונה.


סגור חלון