Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 13/12/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/06/2013 חשיפה לעשן טבק משבשת את תפקוד הכליות בקרב מתבגרים ( CME)

עישון של טבק והחשיפה לעשן מהווים בעיה ניכרת לבריאות של מתבגרים. בארצות הברית כשלושה מיליון תלמידי בתי ספר תיכוניים מעשנים סיגריות. נוסף לכך 15% מאלה שאינם מעשנים, חשופים לעשן הטבק בביתם. בקרב מתבגרים העישון מזוהה בעלייה בסיכון להתקפי אסתמה, בירידה בתפקודי ריאות, בנגעים אתרוסקלרוטיים (atherosclerotic) בעורקים, בסיכון מוגבר ללקות בסרטן ובתמותה מוקדמת יותר. לא זו בלבד, אלא עישון בגיל המתבגר מלווה בסיכון של עישון נרחב יותר בגיל הבגרות. באשר לחשיפה לעשן בלבד בגיל צעיר, ידוע שהיא מלווה בסיכון גבוה יותר ללקות באסתמה, בצמצום תפקוד הריאות, בנזק לאנדותל ובליקויים נוירו-קוגניטיביים.

 

תצפיות בקרב מבוגרים הוכיחו שהעישון גם גורם נזק לכליות. כמה מחקרים גם מעלים חשד שחשיפה לעשן של טבק – second hand tobacco smoke – גורם למחלת כליות כרונית. אין בנמצא מחקר הבודק את השפעת העישון בקרב ילדים; הדבר מפליא, כי ילדים ומתבגרים הם אוכלוסייה מתאימה יותר למחקר השפעת העישון על הכליות – כי באוכלוסייה זו מחלת כליה כרונית הרבה יותר נדירה והסיכוי שמחלות דוגמת סוכרת ולחץ דם גבוה ישבשו את המחקר הרבה יותר קטן. לכן מטרת המחקר לפנינו הייתה לבדוק השפעת העישון הפעיל וחשיפה לעשן, על ידי מדידת קצב הסינון הגלומרולרי – the glomerular filtration rate—בקרב ילדים ונוער בין הגילים 12 עד 17. המחקר מבוסס על מדגם של 7516 משתתפים בסקר NHANES בין השנים 1999  לבין 2010. נתונים על רמת הקריאטינין ורמת הקוטינין (cotinine) בדם היו זמינים עבור כל המשתתפים. עישון פעיל אובחן כאשר המשתתף מסר על כך בעצמו או כאשר רמת הקוניטין בדם הייתה מעל 10 נ"ג/מ"ל. חשיפה לעשן אובחנה כאשר המשתתף הודיע על מעשן אחד או יותר בבית או כאשר רמת הקוניטין בדם הייתה מעל 0.05  נ"ג/מ"ל. תפקוד הכליות הוערך בעזרת משוואת קצב סינון הכליות לילדים עם מחלת כליה כרונית the estimated glomerular filtration rate equation  ה eGFR.

 

התוצאות הראו שרמת ה eGFR  בקרב המשתתפים שלא עישנו בכלל ולא היו חשופים לעשן היה 99.1 מ"ל  לדקה ל 1.73 מטר בריבוע שטח גוף. באוכלוסייה החשופה לעישון משני ה eGFR   ירד ל 96.8 מ"ל לדקה ל 1.73 מטר בריבוע ובקבוצה של מעשנים פעילים ה eGFR   ירד עוד יותר עד 90.1  מ"ל לדקה ל 1.73 מטר בריבוע. העישון היה שכיח יותר בקרב בנים ועלה ככל שגילם היה גבוה יותר; כמו כן, העישון היה שכיח יותר במשתתפים ממוצא אפריקני או מקסיקני וככל שמספר שנות הלימוד של ההורים היה קטן יותר.

החוקרים מסכמים שעישון פעיל וכן חשיפה סבילה לעישון טבק מצמצמים את תפקוד הכליות בקרב נוער בארצות הברית. ממצאים אלה מאשרים כי ההשפעה המזיקה של עשן טבק מתחילה כבר בילדות.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  לחודש מאי 2013.


Kidney function and tobacco smoke exposure in US adolescents

Garcia-Esquinas E et al

Pediatrics 2013;131:e1415

 

סגור חלון