Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

31/10/2004 האם בעיות בשינה אינן מאובחנות מספיק ברפואה הכללית ? מתוך jc 425 למנויי הגורנל - חינם!!

ההפרעות בשינה- נושא הנמצא בחזית המחקר הפדיאטרי היום. וגם נושא שרוב רופאי הילדים התעלמו ממנו עד לא מכבר, אך כעת מציף את הספרות הפדיאטרית. לכן הקדשנו את הסדרה "לימודי המשך ב Journal Club הפדיאטרי לנושא זה.

בנוסף נתַמְצֵת כאן שני מאמרים בנידון.

ילדות, תקופת חיים בה הרגלי השינה עדיין אינם קבועים והפרעות בשינה בדרך כלל חולפות עם ההתבגרות ואין אנחנו נדרשים בדרך כלל לטפל בהם. מנגד, קיימות הפרעות שינה כרוניות, המטרידות את חיי הילד או הנער, ועלינו להכיר אותם ולטפל בהם.

חמש הן ההפרעות הכרוניות:-

1 הפרעות בעקבות קשיי נשימה, מצבי נחירה או הפסקות קצרות בנשימה בזמן שינה.

2 קושי להירדם או נטייה להתעורר מספר פעמים בלילה.

3 Parasomnia. הפרעות מוטוריות בזמן השינה. לדוגמא תנועות בלתי רצוניות של הרגליים – המפריעות לאדם השוכב לצידו.

4 arousal disorders. הופעת סיוטים בלילה, ולזה נוסיף גם את התופעה של הליכה בלילה במצב של שינה.

5 ישנוניות יתר בשעות היום.

מדובר בכ 30% מאוכלוסיית הילדים הסובלת מהפרעות שינה. החוקרים במאמר לפנינו בדעה, שרופאי הילדים אינם ערים דיים להפרעות אלה ולכן הם בקשו לברר עד כמה

רופאים מודעים להפרעות שינה. במחקר השתתפו ילדים בגילים בין 4.5 עד 16.5 שנים.

החוקרים בצעו את המחקר על ילדים שבקרו מסיבה כלשהי במרפאה ראשונית והורי הילדים התבקשו למלא שאלון המתייחס להפרעות בשינה במחצית השנה טרם הביקור במרפאה. השאלון התבסס על סולם הפרעות שינה הנמצא בשימוש כללי, כדי לכמת את אופיים ועצמתם של הפרעות השינה.

יש להניח שהנתונים שהתקבלו מהווים מספר אמיתי של הפרעות בשינה מהם סבל כל ילד. עם קבלת התוצאות בדקו החוקרים את מספר הפעמים שהילדים הובאו להתייעצות רפואית בגלל הפרעות שינה. ברור כי לא כל ילד שסבל מהפרעת בשינה הובא לרופא בגלל הפרעות אלה. לא כל הורה, וגם לא כל רופא, בדיעה כי הפרעות שינה שייכים לתחום רופא הילדים.

התוצאות הראו כי מתוך 79 ילדים שסבלו מהפרעות שינה בדרגה המהווה בעיה קלינית, רק 14% הופנו אל הרופא.

מסקנת החוקרים, אפוא, כי רופאי הילדים אינם מודעים לבעיות של הפרעות בשינה ולתופעות הנלוות אליהם:- הרופאים לא קושרים בין הפרעות בשינה למקרים של ישנוניות יתר בשעות היום, או ירידה בתפקוד האקדמי בבית הספר ולהפרעות בהתנהגות.

מאמר שני העוסק בהפרעות בשינה בדק את ההשלכות של הפרעות בשינה, להתנהגות היומית של הילד. האם הן יתבטאו בישנוניות או בפעילות יתר- בהיפראקטיביות- בשעות היום ?

נבדקו כמאה ילדים שסבלו מהפרעות בשינה. גילם נע בין 3 ועד 11 שנים. המאפיין את הנבדקים, ההפרעות משניות לסתימה חלקית בדרכי הנשימה, ושקדים ופוליפים גדולים.

החוקרים בדקו את תרשים השינה של הפוליסמנוגרם בכדי לכמת את הזמן בו נמצאו הפרעות בשינה בלילה.

בשעות היום הילדים נבדקו בסולם מקובל, הבודק את מידת הישנוניות. כמו כן נבדקו הילדים בשאלון בשם Conners .

השאלון בודק את מדת פעילות היתר של ילד. ממצאיהם מראים תמונה פרדוכסלית. מצד אחד ישנוניות – כמידת ההפרעה בשינה, ומנגד אי-שקט והיפראקטיביות במשך היום.

תופעה זו מחייבת אותנו הרופאים להתייחסות להורים המתלוננים על היפראקטיביות אצל ילדיהם, ועלינו לברר האם הילדים סובלים מהפרעות בשינה ואם כן- לטפל בהתאם.

המאמרים הופיעו בירחונים Archives of disease in childhood ו Pediatrics שניהם מחודש ספטמבר 2004.

 

Are sleep problems under-recognised in general practice ?  Blunden S, Lushington B, Lorenzen B et. al. Arch Dis Child 2004;89:708-12

Daytime sleepiness and hyperactivity in children with suspected sleep-disordered breathing. Melendres MCS, Lutz JM, Rubin ED, et.al. Peditrics 2004;114:768-75

סגור חלון