Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 21/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/03/2014 האם יש קשר בין שימוש בתרופות אנלגטיות של האם לצריכה של תרופות אלה בילדים

השימוש בתרופות אנלגטיות שאינן דורשות מרשם של רופא נהוג בכל העולם. בדרך כלל ההורים נותנים תרופה זו לילדיהם בלי להיוועץ ברופא. השימוש בתרופות אלה, ובראשם פרצטמול (Paracetamol) , גבר בשנים האחרונות. אפשר לרכוש פרצטמול לא רק בבתי מרקחת אלא גם בחנויות מכולת ובסופרמרקטים.

פרצטמול נכנס לשימוש בשנות החמישים של המאה הקודמת כתרופה אנלגטית מתונה ולמטרת הורדת חום הגוף. התרופה נחשבת כבטוחה בתנאי שנוטלים אותה במינונים תרפויטיים. שימוש  יתר  של התרופה יכול  לגרום לכאבי ראש משניים לנטילת התרופה. שימוש מעל המינון התרפויטי יכול להסתיים בנזק לכבד ובמקרים קיצוניים באי-ספיקת הכבד. הרעלת פרצטמול יכול להופיע לאחר אחד משני אופנים. נטילת מנה אחת במינון הרבה מעל המותר או נטילה מתמדת לעיתים קרובות מדי ובמינונים מעל המותר. נקודה זו חשובה, כי הורים טועים לעיתים קרובות באשר למינון הנכון של התרופה. הנתונים בארצות הברית מלמדים שבמשך שנתיים 70,000 ילדים ובני נוער ביקרו בחדרי מיון בעקבות טעויות במינון של תרופות – וב 10% מהם התרופה שנתנה במינון מוטעה הייתה פרצטמול. בארצות אירופאיות  השימוש בפרצטמול נפוץ יותר בקרב בנות מבנים. השימוש גם נפוץ יותר אצל ילדים ובני נוער שמרגישים את עצמם במצב בריאותי ירוד, וכן ילדים חלשים  אשר עמיתיהם החזקים יותר מציקים להם -   bullying  - דבר המעודד שימוש באנלגטיקה אצל הקורבנות. בזמן האחרון מחקרים התמקדו בהשפעת ההורים בהיקף השימוש בתרופות אלה אצל הילדים. השימוש הנרחב של תרופות אנלגטיות בקרב ילדים הפך להיות בעיה בבריאות הציבור.

 

כדי לטפל בבעיה אנו זקוקים למידע מפורט יותר באשר לגורמים המעודדים ילדים להשתמש בתרופות אלה. המחקר לפנינו בדק את השפעת בריאות האם ונטילת תרופות  אנלגטיות בידי האם, ובראשם פרצטמול, על היקף נטילת תרופות אלה בידי הילדים.

המחקר נערך בדנמרק בקרב שתי אוכלוסיות שונות:- אחת עירונית והשנייה כפרית. הנתונים התקבלו באמצעות רעיון עם הילדים ושאלון שהוגש לאימהות. ובו שאלות המתייחסות לבריאות האם, כאבים ושימוש בתרופות.

מהתוצאות עולה שנטילת תרופות אנלגטיות בילדים על דעת עצמם, ובעיקר פרצטמול , קשור באופן ישיר  לנטילת תרופות אלה על ידי האם. השימוש העודף בתרופות אלה נשאר גם לאחר שנלקחו בחשבון מספר התקפי הכאבים של הילדים. במילים אחרות לא נמצא קשר ברור בין התקפי הכאבים בקרב הילדים לבין השימוש בתרופות אנלגטיות. בנוסף לבריאות האם, כאבים כרוניים באם, מחלות כרוניות האם  ונטילת תרופות קבועות אחרות לא השפיעו על השימוש בתרופות אנלגטיות בקרב הילדים.

החוקרים מסכמים שהשימוש בתרופות אנלגטיות בידי האם, ובעיקר פרצטמול, מעודד נטילה חופשית יותר של תרופות אלה בידי הילדים.  הרגלי האם משפיעים יותר מאשר הכאבים עצמם. בריאות האם כנראה, אינה משפיעה על נטילת התרופות בידי הילדים. לכן חשוב להסביר לאם את ההוריות המדויקות לנטילת תרופות אנלגטיות ואת ההשלכות של נטילת תרופות אלה בידי האם על הילדים.

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics   לחודש פברואר 2013.

 

Association of maternal self medication and over the counter analgesics for children

Jensen JF et al

Pediatrics 2014;133:e291.

 

סגור חלון