Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 21/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/03/2014 איך משפיעים גודל המשפחה, הרגישות הקוגניטיבית של אח גדול יותר על אוצר המילים של ילד.

הקשר ההדוק שקיים בין התקשורת החברותית של ילדים להתפתחותם החברתית והקוגניטיבית מוכר היטב. התפתחותם של ילדים תלויה בהשתתפותם במגעים חברותיים ובתמיכתם  של בני השיחה שלהם.  ידוע גם שככל שיש יותר ילדים במשפחה, אוצר המילים הולך וקטן אצל הילדים האחרונים. החוקרים במחקר לפנינו רצו לברר האם בכוחו של אח גדול יותר להשפיע על גודל אוצר המילים של האח הבא אחריו ועל ידי כך לפצות אותו על זה שהוא חשוף פחות לקשר עם ההורים.

החוקרים הגיעו למסקנה שהרבה תלוי ברגישות הקוגניטיבית של האח הגדול יותר. ילד עם רגישות קוגניטיבית מפותחת, זאת אומרת ילד הרגיש לכושר האינטלקטואלי של אחיו הקטן, ויודע לדבר אתו ברמה שמתאימה לו, יכול להשפיע במידה ניכרת על אוצר המלים של אחיו הקטן ולפצות אותו על כך שיש לו פחות קשר עם המבוגרים.

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics  לחודש פברואר 2014.


Sibship size, sibling cognitive sensitivity and children's receptive vocabulary

Prime H et al

Pediatrics  2014;133:e394

 

סגור חלון