Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

01/09/2014 האם לבופלוקסצין מסב נזק למערכת המוסקולוסקלטלית?

משפחת הפלורוקוינולינים הן תרופות אנטיביוטיות, עם טווח רחב של פעילות. הן  נכנסו לשימוש נרחב בטיפול בזיהומים בקרב מבוגרים. השימוש בילדים היה מוגבל לאחר שעלה חשד שתרופות אלה מסבות נזק לסחוס במפרקים. באמצע שנות התשעים של המאה הקודמת התרחשה עלייה נכרת בשיעור החיידקים העמידים לתרופות רבות. באותה העת התברר כי הנזק לסחוס כתוצאה מבליעת הפלורוקוינולינים שנמצא בחיות מעבדה, לא מופיע אצל ילדים שטופלו בתרופות אלו. בהתחשב בנתונים אלה, היתירה רשות התרופות בארצות הברית מחקרים שהשתמשו בתרופות אלה במקרים של דלקת קרום המוח, דלקת האוזניים, דלקת בדרכי השתן ודלקת בדרכי הנשימה. באשר לסיבוכים במפרקים, סקרים אלה בדקו את החולים כעבור שנה ולא מצאו שהתרופות מזיקות לסחוס. החוקרים של המאמר לפנינו טוענים כי תקופה של שנה אינה מספיקה כדי להעריך נזק לסחוס של המפרקים.

כדי לחקור את האפשרות של נזק לטווח ארוך לאחר נטילת ליבו-פלוקסצין (levofloxacin )– שהיא שייכת למשפחת הפלורוקוינולינים -  החוקרים בדקו מהי כמות התרופה שגורמת נזק לסחוס בגורי כלבים. על סמך ממצאים אלה הם קבעו את המינון המותר לתת לתינוקות וילדים.

במחקר נעשה מעקב במשך חמש שנים על ילדים שקיבלו ליבופלוקסצין עבור דלקת אוזניים או דלקת ריאות. בבדיקה כעבור חמש שנים התגלו הפרעות במערכת המוסקולו-סקלטלית בקרב 9% של הילדים שקיבלו ליבופלוקסצין ושיעור דומה בקרב ילדים שקיבלו תרופה אנטיביוטית אחרת.

החוקרים מסכמים כי לא נמצא הבדל בשרירים ובמפרקים בין ילדים שקיבלו ליבופלוקסצין לבין אלה שקיבלו תרופות אנטיביוטיות אחרות בבדיקה חמש שנים אחרי נטילת התרופות. 

המאמר הופיע בכתב העת       Pediatrics     בחודש יולי 2014.

Assessment of musculoskeletal toxicity 5 years after therapy with levofloxacin ?

Bradley JS et al

Pediatrics 2014;134:e146

סגור חלון