Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 15/12/2018  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/06/2006 השפעת תרופות אנטי-קונבולסיביות על העובר, JCO 38

 

אחת מכל 250 נשים הרות נזקקת לתרופות אנטי-אפילפטיות.  לתרופות אלה פעילות טרטוגנית  בעובר, הגורמות להפרעות במבנה האיברים ולקווים דיסמורפיים בפנים. כמו כן קיימים לקויי למידה ובעיות התנהגותיות. כאשר  מורגשת תמונה אופיינית הנובעת ממתן תרופות אלה  היא מכונה " fetal anticonvulsant syndrome". לפי האומדנים מתן תרופות אנטיקונבולסיביות לנשים הרות, מכפיל או אפילו משלש  את הסיכון להופעת מלפורמציות אצל העובר. לגבי הסיכון  לליקויי למידה והפרעות התנהגותיות טרם נעשו מחקרים כדי לאמוד את רמת הסיכון. מטרת העבודה לפנינו הייתה, בעבודה רטרוספקטיבית, לוודא, אצל נשים הרות הנוטלות תרופות אנטי-קונבולסיביות  שכיחות  אצל העוברים, של מומים  מלידה ושל קווים דיסמורפיים בפנים

ולברר האם קיים קשר בין סטיות אנטומיות אלה לבין  קשיים קוגניטיביים.

כדי לבצע עבודה זו, החוקרים גייסו 219 נשים אפילפטיות שקבלו טיפול תרופתי. נשים אלו ילדו  274 ילדים שנחשפו לתרופות אנטי-אפילפטיות בעת ההיריון. ילדים אלה היו בגיל ששה חודשים ועד 16 שנה בעת הסקר. האמהות נשאלו  בראיון פרטים לגבי ההיריון ופרטים לגבי בריאות הילדים והתפתחותם. ב 80% של הילדים התיקים הרפואיים נמצאו ונבדקו גם הם. כל הילדים נבדקו ובמקרים רבים נבדקו גם צילומים של ילדים אלה בגילים צעירים יותר, כי קווים דיסמורפים מיטשטשים עם הזמן.

התוצאות הראו סיכון למיקרוצפליה בעוברים  החשופים לתרופות אנטי-אפילפטיות.  תינוקות  אלה קיבלו על פי רוב יותר מאשר תרופה אחת. סיכון לקווים דיסמורפיים נמצאו  בילדים רבים כולל ילדים בקבוצת הבקרה, אך כמובן, יותר בקבוצת הילדים שהיו חשופים  לתרופות .

 

קווים דיסמורפיים כללו  אחד או יותר מהבאים:

מצח גדול, לפעמים מלווה סנטר קטן, אשר נתנו לפנים צורה של משולש – טריגונוצפליה,

העדר החלק הפנימי   של גבות העיניים

שקע בעפעף התחתון

גשר אף רחב

Anteverted nose

פה קטן

דיספלזיה  של האפרכסות

Arachnodactyly

Clinodactyly   

היפופלזיה של הציפורנים

 

נתמקד בקווים דיסמורפיים בולטים בלבד. מתברר ש 14% מהילדים שהיו חשופים  לוולפרואט  הציגו קוים  בולטים בהשוואה לקבוצת הבקרה שלא הוצג אפילו מקרה אחד.  השנויים היו ניכרים יותר  בחודשים הראשונים של החיים וניטשטשו  מאוחר יותר. במקרים אלה האבחנה הייתה מושתתת על צילומים של החולה שצולמו בינקות.  

מומי לידה הופיעו ב 14תינוקות שהיו חשופים לולפרואט. בקבוצת הבקרה או בקבוצות שהיו   חשופות לתרופות אחרות מומים הופיעו ב 4 תינוקות   בלבד. המומים כללו  ספינה ביפידה,   הידרוצפלוס וקולובומה של הקשתית – ה  iris  - או של הרשתית – ה  retina.

לבסוף נשאלה השאלה האם ההתפתחות השכלית נפגמה, והאם קיים מתאם בין קווים דיסמורפיים לבין  ליקוי בהתפתחות הקוגניטיבית. התשובה, לא נמצאה ירידה במנת המשכל הכללית.

מנגד, כן נמצאה ירידה בהבנה המילולית - verbal intelligence-  בילדים שהיו חשופים לוולפרואט.  נמצא מתאם בין ירידה בהבנה המילולית לבין קווים דיסמורפים בולטים, אך מספר המקרים היה קטן   מלאפשר עבוד סטטיסטי.   

הערת העורך:   בירחון Archives of Disease in Childhood  מופיעים  בסוף כל מאמר  שני סעיפים העוזרים לנו  להבין את משמעות המאמר. הכותרת לסעיף הראשון "מה היה ידוע בנושא זה מקודם" ? והכותרת השנייה : "מה הוסיף לנו המחקר הנוכחי".

ואכן  הפעילות הטרטוגנית של תרופות אנטיאפילפטיות ידועה לנו מזמן, כולל נוכחות של דיסמורפיזם, של מומים ושל  הפרעות בלמידה ובהתנהגות.  כן רבים מהחוקרים הראו  כי הפעילות הטרטוגנית של וולפרואט  חזקה יותר משל תרופות אחרות.

מאמר זה מוסיף כי כאשר  נמצאים  קווים דיסמורפיים, קיים סיכוי גדול יותר למצוא הפרעות בהבנה המילולית. אגב, הם גם מצאו שההפך אינו נכון, וייתכן  פגם בהבנה המילולית ללא כל סימן  חריג בקווי הפנים.

לי נראה שגילוי  של הבדלים קלים בקווי הפנים דורש מיומנות מיוחדת. אני לא  זכיתי לזיכרון חזותי  טוב, אך אני מלא התפעלות כאשר רופאה או רופא מתקרבים לחולה וקובעים בוודאות גמורה "ברור לגמרי. זה מקרה קלאסי של  תסמונת  ".Scratchy  Baldy   

  

Dysmorphic features:an important clue to the diagnosis and severity of fetal anticonvulsant syndromes

Kini U, Adab N, Vinten J, Fryer A, Clayton-Smith J.

Arch Dis Child Fetal Neonatal ed  2006;91:F90-5.

 

סגור חלון