Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 20/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/07/2006 קצרים בפדיאטריה: החיסון נגד אבעבועות:- מנה אחת או שתיים? JCP 39

חיסון נגד אבעבועות רוח מקובל היום בעולם המערבי, אך המחלוקת לגבי מספר המנות הדרושות כדי להקנות חיסון עדיין שרירה. ההמלצה הראשונית הייתה, לתת מנה אחת בלבד עד שבשנים האחרונות התברר כי היו מספר התפרצויות של המחלה באוכלוסיה מחוסנת.  בעקבות ממצאים אלו הונהג במדינת Arkansas  בארצות הברית, שכל הפעוטות בכניסתם לגן הילדים חייבים לקבל חיסון נוסף. החוקרים במאמר לפנינו בדקו התפרצות אבעבועות רוח לאחר חיסון בבית ספר אחד בארצות הברית כדי להסיק מסקנות לגבי מדיניות החיסון בעתיד.

סך הכל 96% מהילדים חוסנו. ארבעים ותשעה ילדים לקו באבעבועות רוח מהם 43 היו ילדים שקבלו חיסון. כאשר האבחנה הייתה בספק, נלקח דם לאישור האבחנה באמצעות polymerase chain reaction.  הגיל החציון בעת החיסון הראשון היה 18 חודשים,  והזמן האמצעי שעבר מאז החיסון עד להופעת המחלה היה 59 חודשים.  המחלה בילדים מחוסנים הייתה קלה בהרבה מבילדים שלא  חוסנו.  ההתפרצות של  אבעבועות רוח בבית ספר זה נמשכה חודשיים. 

החוקרים עקבו במשך עשר שנים אחר קבוצת ילדים אשר קיבלה שתי  מנות חיסון, והראו כי יעילות החיסון לאחר שתי מנות  גדולה בהרבה מאשר לאחר מנה אחת בלבד.

מסקנות החוקרים היו כי המחלה, גם כאשר היא מתפרצת בילדים מחוסנים, עדיין מחלה מדבקת היא. החוקרים מציעים אחת משתי הצעות לגבי העתיד:-  הצעה ראשונה היא, לתת חיסון שני בעת התפרצות המחלה בתוך אוכלוסייה מחוסנת. הצעה שנייה,  לתת שתי זריקות חיסון  מלכתחילה ולצמצם, בצורה ניכרת,  את מספר מקרי אבעבועות רוח באוכלוסייה.

 

המאמר הופיע בירחון Pediatrics   מחודש יוני 2006

 

סגור חלון