Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/03/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/07/2006 הסיכון לעובר החשוף למעכבי ACE בשליש הראשון של ההריון, JCP 39

ידוע כי תרופות ממשפחת ה  angiotensin converting enzyme inhibitors  ה   - ACEמהוות סיכון לעובר כאשר האם נוטלת אותן בשליש השני והשלישי של ההריון.  השאלה היא מה לגבי  השליש הראשון ? האם גם בשליש הראשון הם מהווים סכנה ?  אפשרות זאת טרם נבדקה, והמאמר לפנינו מנסה לתת תשובה לשאלה זו.

 

במחקר נבדקו תיקים של 30,000  יולדות ונמצאו כמאתיים תינוקות שנחשפו למעכבי ACE כבר בשליש הראשון של החיים העובריים ועוד מאתיים תינוקות שנחשפו לתרופות  להורדת לחץ הדם שאינן ממשפחת ה ACE.  מממצאי הנתונים מתקבלת תמונה  כי הסיכון למומים מלידה גבוה פי  2.7  בקבוצה שקבלה מעכבי ACE  בהשוואה לקבוצה שלא קבלה תרופות. המומים היו בעיקר במערכת הלב וכלי הדם ובמערכת העצבים המרכזית. מנגד העוברים שנחשפו לתרופות נגד לחץ דם גבוה  שלא ממשפחת ה   ACE Inhibitors בשליש הראשון של ההיריון  לא היו בסיכון מוגבר למומים.

 

במאמר מערכת, המחבר מעיר כי עברו 25 שנה מאז משפחת  מעכבי ה  ACE   קבלה אישור ה FDA  ,  ורק עכשיו מתבררות ההשפעות הטרטוגניות של תרופות אלה. בהקשר זה מוסיף המחבר, כי  לגבי 90% של התרופות בשימוש בארצות הברית אין לנו מספיק מידע על השפעת התרופה על העובר ויעברו עוד שנים רבות עד שנוכל למלא ליקוי רציני זה  בידע הפרמקולוגי שלנו.

 

המסקנה ברורה. כאשר לפנינו יולדת הלוקה בלחץ דם גבוה, יש לטפל בתרופות אנטי-היפרטנסיביות  שלא ממשפחת מעכבי ה  ACE.

 

המאמר  הופיע בעיתון New England Journal of Medicine  מיום 25 לחודש מאי 2006

סגור חלון