חדשות

השוואת תוצאות ניתוח מעקפים אל מול התערבות כלילית מילעורית לפי מיקום הנגע הטרשתי בעורק הכלילי השמאלי הראשי (JACC)

05/01/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת JACC: Cardiovascular Interventions מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי בקרב חולים עם מחלה בפיצול העורק הכלילי השמאלי הראשי, ניתוח מעקפים לווה בשיעורי תמותה נמוכים יותר ושיעור נמוך יותר של סיבוכים חמורים, בהשוואה להשתלת תומכן מצופה-תרופה לאחר חמש שנים. עם זאת, לא תועדו הבדלים בין הקבוצות בתוצאים אלו בקרב חולים עם מחלה בפתח או בגוף העורק הכלילי.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעה של מיקום הנגע הטרשתי (פתח או גוף העורק לעומת בפיצול העורק) על התוצאות ארוכות הטווח לאחר התערבות כלילית מילעורית או ניתוח מעקפים של העורקים הכליליים בחולים עם מחלה של העורק הכלילי השמאלי הראשי.

 

החוקרים התבססו על נתונים ממאגר MAIN-COMPARE (Revascularization for Unprotected Left Main Coronary Artery Stenosis: Comparison of Percutaneous Coronary Angioplasty Versus Surgical Revascularization) והשוו את שיעורי התמותה מכל-סיבה, משלב סיבוכים (כולל תמותה, אוטם לבבי עם גלי Q, או אירוע מוחי) ורה-וסקולריזציה של כלי המטרה, בין חולים לאחר התערבות כלילית מילעורית ואלו לאחר ניתוח מעקפים של העורקים הכליליים על-פי מיקום הנגע הטרשתי בעורק הכלילי השמאלי הראשי לאורך חציון מעקב של 12 שנים.

 

בכלל האוכלוסיה, הסיכון המתוקן לתמותה וסיבוכים חמורים היה גבוה יותר לאחר התערבות כלילית מילעורית, בהשוואה לסיכון לאחר ניתוח מעקפים, במקרים של מחלה בפיצול העורק, כאשר שתי הקבוצות נפרדו בעיקר לאחר חמש שנים מההתערבות. תוצאים אלו לא היו שונים משמעותית בין חולים עם מחלה בפתח העורק או מחלה בגוף העורק.

 

בהשוואת תומכן מצופה-תרופה וניתוח מעקפים, הסיכונים המתוקנים לתמותה ומשלב סיבוכים חמורים נפרד באופן פרוגרסיבי מעבר לחמש שנים לאחר השתלת התומכן, בהשוואה למצב לאחר ניתוח מעקפים, במקרים של מחלה בפיצול העורק (תמותה: יחס סיכון של 1.78, רווח בר-סמך 95% של 1.22-2.59; תוצא משולב של סיבוכים חמורים: יחס סיכון של 1.94, רווח בר-סמך 95% של 1.32-2.79). הבדל זה נבע בעיקר מהתערבות כלילית מילעורית עם טכניקת שימוש בשני תומכנים בנוכחות נגע טרשתי באוזר הפיצול של העורק. מנגד, במקרים של מחלה בפתח או בגוף העורק, הסיכונים המתוקנים לתוצאים אלו לא היו שונים בין חולים בהם הושתל תומכן מצופה תרופה ובין אלו לאחר ניתוח מעקפים.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי בחולים עם נגע טרשתי בפיצול העורק הכלילי השמאלי הראשי, ניתוח מעקפים לווה בשיעורים נמוכים יותר של תמותה או סיבוכים חמורים, בהשוואה להתערבות כלילית מילעורית עם השתלת תומכן מצופה תרופה לאחר מעל 5 שנים.

 

J Am Coll Cardiol Cardiovasc Interv. 2020 Dec, 13 (24) 2825–2836

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני