Flu

חדשות

עליה באשפוזים עקב אי-ספיקת לב במהלך עונת השפעת (JAMA Cardiology)

30/03/2019

 

במהלך עונת השפעת חלה עליה משמעותית בשיעור האשפוזים בשל אי-ספיקת לב, כך עולה מנתוני מחקר ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities). במאמר שפורסם בכתב העת JAMA Cardiology מדווחים החוקרים כי עליה אבסולוטית של 5% בפעילות שפעת לוותה בעליה של 24% באשפוזי אי-ספיקת לב.

 

החוקרים בחנו את הנתונים אודות למעלה מ-450,000 מבוגרים ממדגם אקראי של חולים שאושפזו בשל אי-ספיקת לב או אוטם לבבי בארבע קהילות בארצות הברית שנכללו במחקר ARIC. מדגם המחקר כלל משתתפים בגילאי 35-84 שנים, מהם 53% נשים.

 

פעילות שפעת חודשית הוגדרה כאחוז ביקורי חולים לרופא המטפל בשל תחלואה דמוית-שפעת. התוצא העיקרי של המחקר היה השכיחות החודשית של אשפוזים בשל אוטם לבבי (3,541 חולים) ואשפוזים בשל אי-ספיקת לב (4,321 חולים).

 

בתקופה שבין אוקטובר 2010 ועד ספטמבר 2014 אושפזו 2,042 (47%) מהחולים שאושפזו בשל אי-ספיקת לב ו-1,599 (45%) מאלו שאושפזו בשל אוטם שריר הלב היו נשים.

 

עליה אבסולוטית חודשית של 5% בפעילות שפעת לוותה בעליה של 24% בשיעורי אשפוזים עקב אי-ספיקת לב, לאחר תקנון לכלל האוכלוסייה בכל קהילה, באותו חודש לאחר תקנון לאזור, עונה, גזע/מוצא אתני, מין, גיל ומספר אשפוזים בשל אוטם לבבי/אי-ספיקת לב מהחודש הקודם (יחס שיעורי היארעות של 1.24, p<0.001).

 

עם זאת, החוקרים לא זיהו קשר מובהק סטטיסטית בין סך פעילות שפעת ובין אשפוזים עקב אוטם לבבי (יחס שיעורי היארעות של 1.02, p=0.72).

 

פעילות שפעת בחודשים שקדמו לאשפוז לא נקשרה עם אחד התוצאים.

 

מהמודל עלה כי בחודש בו פעילות שפעת גבוהה, כ-19% מהאשפוזים של אי-ספיקת לב עשויים להיות מיוחסים לשפעת.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי פעילות שפעת נקשרה עם עליה באשפוזי אי-ספיקת לב לאורך ארבע עונות שפעת. נתונים אלו מציעים כי שפעת עשויה לתרום לסיכון לאשפוז בשל אי-ספיקת לב באוכלוסיה הכללית.

 

JAMA Cardiology 2019

 

לידיעה ב-MedPage Today

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני