חדשות

ההשפעה של זיהום אימהי בנגיף הקורונה והפרדת האם מהתינוק על דפוסי הנקה לאחר הלידה (Journal of Pediatrics) והערת עורך ניאונטולוגיה ד''ר ברזילי

13/09/2020

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Pediatrics מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי במקרים של הדבקה אימהית בנגיף הקורונה, הפרדת האם והיילוד לאחר הלידה משפיעה על תוצאות ההנקה, עם שיעורי הנקה נמוכים יותר במהלך האשפוז ולאחר השחרור מבית החולים, בהשוואה לאימהות שלא הופרדו מהתינוקות. מנגד, לא תועדו מקרים של הדבקה ורטיקאלית וזוהה רק מקרה אחד של הדבקה בנגיף לאחר הלידה עקב אם תסמינים שלא הקפידה על שימוש במסכה בעת החזקת התינוק בלידה.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה של הפרדת אם עם זיהום בנגיף קורונה מהתינוק לאחר הלידה על תוצאות ההנקה. מחקר העוקבה התצפיתי כלל אימהות עם הוכחה מעבדתית לזיהום בנגיף הקורונה ואת התינוקות שלהן, אשר נולדו בין 25 במרץ ועד 30 במאי, 2020 בשלושה בתי חולים בניו-יורק. האימהות דיווחו על הרגלי הנקה בשיחת טלפון, כולל הנקה באשפוז ולאחר השחרור מבית החולים.

 

מבין 160 זוגות אם-תינוק, החוקרים הצליחו להשיג טלפונית103 אימהות ו-85 השלימו להשתתף במחקר. לא תועדו הבדלים בתכנית ההאכלה לפני הלידה בין זוגות אם-תינוק שהופרדו ואלו שלא הופרדו לאחר הלידה.

 

החוקרים מדווחים על שיעורי הנקה גבוהים, הן באשפוז (p<0.001) והן בבית (p=0.012) יותר בקרב זוגות אם ותינוק שלא הופרדו, בהשוואה למקרים בהם האם והתינוק הופרדו לאחר הלידה. רק שתי אימהות בכל קבוצה דיווחו כי חלב אם היה מקור ההזנה של התינוק באשפוז (5.6% מאלו שלא הופרדו ו-4.1% מאלו שהופרדו מהתינוק).

 

במקרים רבים הוזכר הזיהום הנגיפי כסיבה לשינוי בקבוצת האימהות שהופרדו מהתינוקות (49.0% לעומת 16.7%, p<0.001).

 

התוצאות נותרו זהות גם כאשר החוקרים בחנו את הנתונים לפי נוכחות/העדר תסמינים עקב הזיהום הנגיפי.

 

ממצאי המחקר מעידים כי הפרדת האם מהתינוק לאחר הלידה על-רקע COVID-19 עשויה להשפיע על ההנקה, עם שיעורי הנקה נמוכים יותר במהלך האשפוז ולאחר השחרור מבית החולים, בהשוואה לשיעורים שתועדו במקרים בהם לא הייתה הפרדה.

 

The Journal of Pediatrics, Aug 9, 2020

 

הערות עורך ניאונטולוגיה, ד''ר ברנרד ברזילי:

מחקר זה מציף על פני השטח בעייה שמוכרת לכל הצוותים המטפלים בתינוקות. ברור כי קיים קשר בין הפרדת התינוק בלידה מאימו למשך מספר ימים לבין שיעורי ההנקה. אם אנו סבורים כי ההנקה חשובה להתפתחות התינוקות וכי ידוע כי העברה ורטיקלית של COVID-19  כמעט אינה קיימת וכי גם העברה מאוחרת יותר גם נדירה וקרוב לודאי אינה ממש מסוכנת לתינוק הרי שיתכן שיתרונות ההנקה עולים לאין שיעור על הסיכון שבהדבקה. לכן, אני סבור שיש מקום לשקול שוב מדיניות זו של הפרדת התינוק מאימו כדי שלא ייצא שכרנו בהפסדנו (או נכון יותר, שכרו של התינוק בהפסדו)

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני