חדשות

הגדלת מספר הצעדים היומי מלווה בהארכת תוחלת החיים (מתוך כנס ה-Epidemiology and Prevention/Lifestyle and Cardiometabolic Health)

07/06/2021

 

מנתוני מחקר Women's Health Study שהוצגו במהלך כנס ה-Epidemiology and Prevention/Lifestyle and Cardiometabolic Health עולה כי הגדלת מספר הצעדים היומי מלווה בהארכת תוחלת החיים של נשים מעל גיל 60 שנים.

 

מדגם המחקר כלל 16,732 נשים ממחקר Women's Health Study, מחקר ארוך להערכת מחלות לב, מחלות סרטן ומניעת מחלות בנשים בארצות הברית. המשתתפות נשאו מד צעדים במשך 4-7 ימים בשבוע לאורך 2011-2015. גיל הנשים הממוצע עמד על 72 שנים, מדד מסת הגוף הממוצע עמד על 26 ק"ג למטר בריבוע.

 

החוקרים חילקו את מספר הצעדים הכולל של כל משתתפת לאחת משתי קבוצות: צבר צעדים, אשר הוגדר כאירועי הליכה במשך 10 דקות ומעלה עם מעט הפרעות; או צעדים ספוראדיים, אשר הוגדרו כפרצים קצרים של הליכה במהלך פעילויות יומיומיות דוגמת עבודות הבית, עליה במדרגות, או הליכה אל האוטו ומהאוטו.

 

במהלך מעקב ממוצע של שש שנים תועדו 804 מקרי תמותה. כל עליה של 1,000 צעדים לוותה בירידה של 28% בשיעורי התמותה, בהשוואה לסיכון לתמותה במידה ולא צעדו כלל במהלך היום (יחס סיכון של 0.72).

 

כל עליה ברבעון מספר צעדים ספוראדיים נקשרה עם עליה במספר הצעדים הכולל ביום. עליה ראשונית בצעדים ספוראדיים הקבילה לירידה הגדולה ביותר בשיעורי התמותה (יחס סיכון של 0.69 לכל צעדים ספוראדיים נוספים מתחת ל-3,200 צעדים ביום) וההשפעה על התמותה התייצבה בנוכחות 4,500 צעדים ספוראדיים ביום.

 

מניתוח נוסף של הנתונים עלה כי חלה ירידה של 32% בשיעורי התמותה בקרב משתתפים שצעדו מעל 2,000 צעדים ביום ללא הפרעות (יחס סיכון של 0.69).

 

החוקרים כותבים כי ניתן לצבור את הצעדים בהליכות ארוכות בפעילות מכוונות או בעקבות פעילויות יומיומיות כמו הליכה אל הרכב, עליה במדרגות וביצוע עבודות הבית. לאור ממצאי המחקר, יש להמליץ על הגדלת מספר הצעדים היומי לכלל הציבור, ניתן להגדיל את משך ההליכה ואת תדירות ההליכה.

 

מתוך כנס ה-Epidemiology and Prevention/Lifestyle and Cardiometabolic Health

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני