Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 25/02/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/04/2008 קטעים מהרצאתו של פרופ' רוט - מנהל היח' לטיפול נמרץ לב בבי''ח איכילוב ויו''ר החוג לטיפול נמרץ של האיגוד הקרדיולוגי

אנו שמחים להביא למנויי הג'ורנאל את הרצאתו המלאה של פרופ' אריה רוט, מנהל יח' טיפול נמרץ לב באיכילוב ויו"ר החוג לטיפול נמרץ של האיגוד הקרדיולוגי, מתוך מפגש רופאי משפחה שהתקיים לאחרונה. ההרצאה התווספה לג'ורנאל לאור התגובות החמות הרבות שקיבלנו בגין הרצאה זו. לכניסה להרצאה – נא להקליק כאן.

סגור חלון