Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 15/08/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

12/04/2009 משלנו- המילה - גורם סיכון לדלקת בדרכי השתן

אחת הסיבות הנפוצות לאשפוז יילודים לבית החולים הינה  זיהום בדרכי השתן. בשנה הראשונה לחיים המחלה מופיעה יותר בבנים. לאחר יום ההולדת הראשון המחלה שכיחה יותר בבנות.  סקרים בעבר הראו כי המילה דווקא מונעת זיהום בדרכי השתן אצל ילדים, במיוחד ילדים שטרם מלאה להם שנה אחת. האקדמיה לרפואת ילדים של ארצות הברית, טענה שלפי הנתונים בידם, יש לצפות להיארעות זיהום בדרכי השתן בסביבות 7-14 מקרים לאלף תינוקות שלא נימולו ואילו בתינוקות שעברו ניתוח המילה לא יותר מאחד עד שני ילדים לאלף תינוקות ילקו בזיהום בדרכי השתן. חוקרי הסקר לפנינו שעובדים בבית החולים שניידר בפתח תקווה ציפו לאמת את האומדן של האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים, לאמור שהמילה מגינה נגד זיהום בדרכי השתן – אך הם מצאו שלא כן הדבר. החוקרים מציינים כי בישראל רוב התינוקות נימולים ביום השמיני לחייהם ועל פי רוב הניתוח נעשה על ידי מוהל שאינו רופא, אלא אישיות דתית שלמד את המקצוע וקיבל רישיון מטעם משרד הבריאות. נכון הוא מוסיפים המחברים כי בשנים האחרונות מורגשת נטייה להעדפת רופאים לביצוע המילה, על פני מוהלים שאינם רופאים.

 

בסקר החוקרים בדקו את הנתונים הממוחשבים – the data base – של שבעה בתי חולים השייכים לקופת חולים כללית כדי לחפש מקרים של זיהומים בדרכי השתן שאושפזו בשנת 2002 ושטרם מלאו להם שנתיים. החלק השני של הסקר היה שיחה טלפונית להורים. נכללו שתי קבוצות:-

1. קבוצת הורים של התינוקות שלקו בזיהום בדרכי השתן בסקר הנ"ל.

2. קבוצת בקרה של תינוקות  שנולדו במועד במרכז רפואי רבין.

 

ההורים נשאלו פרטים על  מחלות שתקפו תינוקות אלה, כולל כמובן זיהום בדרכי השתן, הגיל בו נערכה המילה, מי ערך את המילה – כלומר, מוהל או רופא וצורת החבישה לאחר המילה.

התוצאות הראו כי 162 תינוקות אושפזו בשל זיהום בדרכי השתן מהם 108 היו זכרים ו 54 בלבד נקבות. הגיל הממוצע לאשפוז היה 27 ימים עבור זכרים ו 38 ימים עבור נקבות. הבדל זה בגיל האשפוז היה מובהק. במילים אחרות בזכרים רוב האשפוזים התרחשו זמן קצר לאחר המילה ואילו בנקבות ההיארעות עלתה באופן הדרגתי עם הגיל. עד גיל שבעה שבועות, רוב מקרי הזיהום בדרכי השתן נמצאו בזכרים ואילו לאחר גיל זה היחס התהפך ורוב מקרי הזיהום בדרכי השתן נמצאו בנקבות.

בחלק השני של הסקר החוקרים בדקו את האפשרות של הופעת זיהום התלויה בזהות האדם המבצע את המילה – כלומר רופא או מוהל – וששיטת ביצוע המילה משפיעה על התוצאות. החוקרים טענו כי דלקת בדרכי השתן הופיעה ב 25% של תינוקות שנימולו על ידי רופא בהשוואה ל 50% של תינוקות שנימולו על ידי מוהל. בסקר זה התברר גם כי יש יתרון של מילה על ידי רופא;- הסיכון לפתח זיהום בדרכי השתן היה פי 2.8 יותר גדול בתינוקות שנימולו על ידי מוהל מוסמך מאשר על ידי רופא.

 

מדוע המילה המבוצעת על ידי מוהל תהיה כרוכה ביותר זיהומים מאשר זו המבוצעת על ידי רופא ? תשובת החוקרים היא שלפי דעתם, החבישה של המוהלים נשארת זמן ארוך יותר על אבר המין מאשר זו של הרופאים. חבישה זו גורמת לעצירת השתן ועל ידי כך עולה הסיכון של זיהום בדרכי השתן. חבישה זו חשובה אצל המוהלים כי הם אינם עוצרים את הדימום בשיטה אחרת.  מנגד הרופאים מבצעים homeostasis - - בעת הניתוח ואינם זקוקים לחבישה חזקה וממושכת כל כך כמו המוהלים.

 

המאמר הופיע בעיתון Archives of disease in childhood  לחודש מרץ 2009

 

Is ritual circumcision a risk factor for neonatal urinary tract infections?

Prais D, Shoov-Furman R AmirJ., Arch Dis Child 2009;94:191-94

 

סגור חלון