חדשות

שיפור בערכי ה- HbA1C בכל הטווחים עם סוליקווה לעומת אינסולין בזאלי – ללא תלות בהמוגלובין מסוכרר טרם הטיפול (ADA 2017)

10/10/2018

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

מנתונים שהוצגו כפוסטר במהלך כנס ה-ADA (American Diabetes Association), עולה כי טיפול ב SULIQUA-(Insulin Glargine/Lixisenatide) היה יעיל יותר מאינסולין בזאלי - (לנטוס) באיזון רמות המוגלובין מסוכרר בכל קבוצות החולים, כולל אלו עם המוגלובין מסוכרר מעל 9%, בין 8%-9% ופחות מ- 8% וזאת ללא עליה בסיכון להיפוגליקמיה. בחולים עם רמות המוגלובין מסוכרר הגבוהות ביותר בתחילת הדרך תועדה הירידה הגדולה ביותר בהמוגלובין מסוכרר ב שני משטרי הטיפול. 

 

מחקר LixiLan-L הינו מחקר בן 30 שבועות, שכלל חולי סוכרת מסוג 2 שלא היו מאוזנים היטב תחת אינסולין בזאלי, וחולקו באקראי לטיפול ב-SULIQUA או LANUS לאורך 30 שבועות.  המחקר הדגים ירידה גדולה משמעותית יותר בהמוגלובין מסוכרר עם SULIQUA לעומת LANUS.

 

בניתוח פוסט-הוק שכלל חולים שהשלימו את 30 שבועות המחקר בחנו החוקרים את ההבדלים באיזון הגליקמי לאחר 30 שבועות, מינון הטיפול ואירועי היפוגליקמיה במהלך הטיפול, בהתאם לרמות המוגלובין מסוכרר בתחילת הדרך. המשתתפים במחקר סווגו לשלוש קטגורית לפי רמת המוגלובין מסוכרר: עד 8%, 8-9% ומעל 9%.

 

רק חולים תחת טיפול   ב- SULIQUA השיגו המוגלובין מסוכרר ממוצע מתחת ל- 7% שענה על המלצות ה-ADA .

בכל החולים שהשלימו את המחקר תועדה ירידה גדולה יותר בהמוגלובין מסוכרר מתחילת המחקר ועד לתומו עם טיפול SULIQUA לעומת LANUS (p<0.0001), . ללא תלות בקטגוריית המוגלובין מסוכרר בתחילת המחקר, הירידה בריכוז המוגלובין מסוכרר לאורך 30 שבועות המחקר הייתה גדולה יותר עם SULIQUA לעומת LANUS (p<0.0001), כאשר הירידה הגדולה ביותר בהמוגלובין מסוכרר תועדה בחולים עם המוגלובין מסוכרר של מעל 9% (שינוי ממוצע של 2.41%-). לאחר 30 שבועות, שיעור גבוה יותר של חולים השיגו את יעד המוגלובין מסוכרר מתחת ל-7% עם טיפול ב- SULIQUA מאשר טיפול ב- LANUS, הן באופן כולל והן בכל קטגוריית המוגלובין מסוכרר בתחילת המחקר.

 

המינון הסופי של אינסולין לאחר 30 שבועות היה די דומה בשתי הקבוצות, הן בכלל המדגם והן בכל קטגוריית המוגלובין מסוכרר.

 

בכל החולים שהשלימו את המחקר, שיעורי היארעות היפוגליקמיה מתועדת היו דומים עם SULIQUA ועם LANTUS. בתתי קבוצות לפי המוגלובין מסוכרר בתחילת המחקר,; אירועים לשנת-מטופל היו מספרית נמוכים יותר עם SULIQUA לעומת LANTUS בכל קטגוריות המוגלובין מסוכרר בתחילת המחקר, בעיקר בקטגוריית המוגלובין מסוכרר הנמוכה ביותר.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ללא תלות ברמות המוגלובין מסוכרר בסיסיות, הטיפול ב-SULIQAU מהווה אפשרות טיפול חדשה ויעילה לאיזון המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת, ללא סיכון מוגבר להיפוגליקמיה.

 

מתוך כנס ה-ADA

 

Niemoeller E. et al. Diabetes Ther DOI 10.1007/s13300-017-0336-6 16/11/2017

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<