חדשות

השתלת כליה מלווה בשיפור רזרבה קרדיווסקולארית תפקודית (JAMA Cardiol)

13/02/2020

 

מנתונים חדשים ממחקר CAPER עולה כי לאחר השתלת כליה בחולים עם מחלת כליה בשלב סופני חל שיפור ברזרבה קרדיווסקולארית תפקודית, גם במקרים בהם לא חלו שינויים משמעותיים במורפולוגיה של חדר שמאל, כך מדווחים חוקרים בכתב העת JAMA.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הרזרבה הקרדיווסקולארית התפקודית בחולים עם מחלת כליות בשלב סופני לפני ואחרי השתלת כליה ולזהות שינויים תפקודיים ומורפולוגיים באוכלוסיה זו.

 

מחקר CAPER היה מחקר פרוספקטיבי, לא-אקראי, שכלל חולים עם מחלת כליות בשלב סופני בשל 5 אשר הופנו להשתלת כליה, חולים עם מחלת כליות סופנית בשלב 5 שהיו ברשימת המתנה להשתלה, או חולים עם יתר לחץ דם בלבד, אשר היו במעקב בין אפריל 2010 ועד ינואר 2013. התוצא העיקרי היה הערכה כמותית של רזרבה קרדיווסקולארית תפקודית, כפי שנקבע על-פי מבחן לב-ריאה במקביל לבדיקת אקו-לב.

 

מדגם המחקר כלל 253 משתתפים (גיל ממוצע של 48.5 שנים, 55.7% גברים), כולל 81 חולים לאחר השתלת כליה, 85 חולים ברשימת המתנה ו-87 חולים עם יתר לחץ דם בלבד.

 

בתחילת המחקר, שיא צריכת החמצן הממוצע היה נמוך יותר משמעותית בחולים עם מחלת כליות סופנית בשלב 5 (קבוצת השתלה, 20.7 מ"ל/דקה/ק"ג; קבוצת רשימת המתנה: 18.9 מ"ל/דקה/ק"ג), בהשוואה לאלו עם יתר לחץ דם בלבד (24.9 מ"ל/דקה/ק"ג). מדד מסת חדר שמאל היה גבוה יותר בחולים עם מחלת כליות כרונית (קבוצת השתלה: 104.9 גרם/מ"ר; קבוצת רשימת המתנה: 113.8 גרם/מ"ר), בהשוואה לאלו עם יתר לחץ דם בלבד (87.8 גרם/מ"ר). מקטע הפליטה הממוצע של חדר שמאל היה נמוך יותר בחולים עם מחלת כליות כרונית (קבוצת השתלה: 60.1%; קבוצת רשימת המתנה: 61.4%), בהשוואה לאלו עם יתר לחץ דם בלבד (66.1%).

 

השתלת כליה לוותה בשיפור משמעותי בשיא צריכת חמצן לאחר 12 חודשים (22.5 מ"ל/דקה/ק"ג, p<0.001), אך הערך לא הגיע לשיא צריכת החמצן בקבוצת החולים עם יתר לחץ דם בלבד (26.0 מ"ל/דקה/ק"ג) לאחר 12 חודשים. שיא צריכת החמצן ירד בקבוצת רשימת המתנה לאחר 12 חודשים, בהשוואה לערכים בתחילת המחקר (17.7 מ"ל/דקה/ק"ג, p<0.001).

 

בהשוואה לחולים בקבוצת השתלת כליה (63.2%) או אלו ברשימת המתנה (59.3%) בתחילת המחקר, השתלת כליה לוותה בשיפור מקטע הפליטה של חדר שמאל לאחר 12 חודשים, אך לא זוהה שיפור במדד מסת חדר שמאל.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאים אלו מעידים כי השתלת כליה מלווה בשיפור הרזרבה הקרדיווסקולארית התפקודית לאחר שנה אחת. בנוסף, מבחן מאמץ לב-ריאה היה רגיש דיו לזיהוי ירידה במדד זה בחולים עם מחלת כליות כרונית ברשימת המתנה להשתלה. ייתכן שיפור שיא בצריכת החמצן גם ללא תלות בשינויים מבניים בלב, משנית לשינויים מבניים בעקבות הסגת אורמיה.

 

JAMA Cardiol. Published online February 5, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<