חדשות

הערכת מגמות השימוש במוצרי טבק, סיגריות, סיגריות אלקטרוניות וסיגרים במתבגרים בארצות הברית (Am J Public Health)

18/02/2020

מהערכת השינויים שחלו בשנים 2014-2018 במגמות השימוש במוצרי טבק שונים, כולל סיגריות רגילות, סיגריות אלקטרוניות וסיגרים, עולה כי מתבגרים בארצות הברית החלו להשתמש בסיגריות אלקטרוניות בגיל צעיר יותר בשנים האחרונות.

 

מטרת החוקרים הייתה לבחון את השינויים בגיל התחלת שימוש בסיגריות אלקטרוניות, סיגריות רגילות, סיגרים ומוצרי טבק ללא עשן, בקרב מתבגרים בארצות הברית. הם אספו נתונים אודות 26,662 משתתפים מחמישה מדגמים של סקר ה-National Youth Tobacco Survey בשנים 2014-2018.

 

בשנת 2014, 8.8% מאלו שדיווחו על שימוש אי-פעם בסיגריות אלקטרוניות החלו להשתמש בהן עד גיל 14 שנים, זאת בהשוואה ל-28.6% מאלו שדיווחו על שימוש בסיגריות אלקטרוניות במהלך חייהם. לא תועדו שינויים דומים בגילאי התחלת עישון סיגריות רגילות, סיגרים או שימוש במוצרי טבק ללא-עשן.

 

הממצאים מצביעים על שיעורי התחלת שימוש בסיגריות אלקטרוניות בגיל צעיר יותר כיום, ממצאים מטרידים לאור הקשר בין שימוש בסיגריות אלקטרוניות וסיכון מוגבר לשימוש בסיגריות רגילות בהמשך. החוקרים קוראים להמשיך לעקוב אחר מגמות אלו ולהשלים מחקרים נוספים בנושא.

 

Am J Public Health. 2020;110(2):163-165

 

לידיעה במדסקייפ

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני