חדשות

ניתן להפחית בבטחה תרופות לאיזון לחץ הדם ללא עליות לחץ דם משמעותיות (J Am Med Assoc.)

31/05/2020

 

בחלק מהחולים בגילאי 80 שנים ומעלה ניתן להפחית את מספר התרופות לאיזון יתר לחץ דם, תחת הנחיית רופא, ללא אובדן משמעותי של איזון לחץ הדם, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו במהלך חודש מאי בכתב העת Journal of the American Medical Association.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון אם ניתן להפחית מספר תרופות לאיזון יתר לחץ דם ללא שינוי משמעותי באיזון לחץ הדם הסיסטולי או אירועים חריגים לאורך 12 שבועות מעקב. מחקר OPTIMISE (Optimizing Treatment for Mild Systolic Hypertension in the Elderly) היה מחקר אקראי, לא-סמוי, העדר-נחיתות שכלל מטופלים ב-69 מרכזים באנגליה. המשתתפים שהתאימו על-פי הערכת הרופא המטפל כמתאימים לניסיון הפחתת טיפול תרופתי לאיזון לחץ דם, היו בגילאי 80 שנים ומעלה, עם לחץ דם סיסטולי נמוך מ-150 מ"מ כספית, תחת טיפול בלפחות שתי תרופות לאיזון לחץ הדם.

 

המשתתפים במחקר חולקו באקראי ביחס 1:1 לגישת הפחתת טיפול תרופתי לאיזון לחץ הדם (הסרת תרופה אחת, 282 חולים) או טיפול כרגיל (קבוצת ביקורת, 287 חולים), בה לא נערך כל שינוי בטיפול התרופתי.

 

התוצא העיקרי של המחקר היה לחץ דם סיסטולי מתחת ל-150 מ"מ כספית לאחר 12 שבועות מעקב. שולי העדר-נחיתות הוגדרו כסיכון יחסי של 0.90. תוצאים משניים כללו את שיעור המשתתפים ששמרו לאורך זמן על הפחתת הטיפול התרופתי והבדלים בלחץ הדם, שבריריות, איכות חיים, אירועים חריגים ואירועים חריגים חמורים.

 

מבין 569 חולים שנכללו במחקר (גיל ממוצע של 84.8 שנים, 48.5% נשים), 534 (93.8%) השלימו את המחקר. בסיכומו של דבר, ב-229 חולים (86.4%) בקבוצת ההתערבות ו-236 חולים (87.7%) בקבוצת הביקורת תועד לחץ דם סיסטולי נמוך מ-150 מ"מ כספית לאחר 12 שבועות (סיכון יחסי מתוקן של 0.98).

 

מבין 7 תוצאי הסיום המשניים, בחמישה לא תועדו הבדלים מובהקים סטטיסטית. 187 משתתפים (66.3%) הצליחו לשמור לאחר 12 שבועות על הפחתת הטיפול התרופתי. ההבדל הממוצע בלחץ הדם הסיסטולי היה גבוה ב-3.4 מ"מ כספית (רווח בר-סמך 95% של 1.1-5.8 מ"מ כספית) בקבוצת ההתערבות, בהשוואה לקבוצת הפלסבו.

 

החוקרים מדווחים כי 12 מהמשתתפים בקבוצת ההתערבות (4.3%) ו-7 מאלו בקבוצת הביקורת (2.4%) פיתחו אירוע חריג חמור (סיכון יחסי מתוקן של 1.72, רווח בר-סמך 95% של 0.7-4.3).

 

ממצאי המחקר מעידים כי ניתן להפחית את הטיפול התרופתי לאיזון לחץ דם בחלק מהקשישים עם יתר לחץ דם, לאחר שלא זוהו שינויים משמעותיים באיזון לחץ הדם בעקבות צעד זה, אם כי דרושים מחקרים נוספים בנושא.

 

J Am Med Assoc. Published online May 25, 2020.

 

לידיעה  במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<