חדשות

מתן נוגדנים עשוי להפחית תמותה עקב COVID-19 במאושפזים עם מחלה חמורה (מתוך MedRxiv)

20/06/2021

 

טיפול בקוקטייל נוגדנים של Regeneron עשוי להפחית את הסיכון לתמותה עקב COVID-19 בשיעור של 20% בחולים מאושפזים עם מחלה חמורה, אשר לא פיתח תגובה חיסונית טבעית, כך עולה מתוצאות ראשוניות של מחקר RECOVERY (Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy) שטרם עברו סיקור עמיתים אך פורסמו באתר MedRxiv.

 

מחקר RECOVERY הינו מחקר אקראי-מבוקר בתווית-פתוחה, שכלל 9,785 חולים מאושפזים עם COVID-19, אשר חולקו באקראי לטיפול ב-REGEN-COV בשילוב עם טיפול סטנדרטי, או לטיפול סטנדרטי בלבד. בשליש מהחולים לא הייתה עדות לנוגדנים כנגד נגיף הקורונה בתחילת המחקר, כאשר במחצית הייתה עדות לנוגדנים כנגד הנגיף.

 

בקבוצת הטפול הסטנדרטי, שיעורי התמותה לאחר 28 ימים בקבוצת הטיפול הסטנדרטי בלבד היו גבוהים כפליים בקרב חולים ללא נוגדנים כנגד הנגיף, בהשוואה לשיעורי התמותה באלו עם נוגדנים (30% לעומת 15%, בהתאמה). בקבוצת החולים ללא נוגדנים כנגד נגיף הקורונה, קוקטייל הנוגדנים הפחית את שיעורי התמותה לאחר 28 ימים בהיקף של 20%, בהשוואה לטיפול סטנדרטי בלבד; 24% מהחולים בזרוע הטיפול הלכו לעולמם, זאת בהשוואה ל-30% מהחולים בקבוצת הטיפול הסטנדרטי (יחס סיכון של 0.80). במילים אחרות, היקף מקרי התמותה היה קטן ב-6 מקרים לכל 100 חולים שקיבלו את הטיפול.

 

מניתוח סטטיסטי עלה כי ההשפעה של הטיפול בחולים ללא נוגדנים כנגד נגיף הקורונה הייתה שונה מזו שתועדה בחולים עם נוגדנים כנגד הנגיף. בקרב חולים עם עדות לנוגדנים ואלו בהם סטאטוס הנוגדנים לא היה ידוע, החוקרים לא זיהו השפעה משמעותית לקוקטייל הנוגדנים על שיעורי התמותה לאחר 28 ימים, בהשוואה לטיפול הסטנדרטי (20% לעומת 21%, בהתאמה).

 

עוד עולה מהנתונים כי משך האשפוז היה קצר יותר בקרב חולים ללא עדות לנוגדנים כנגד נגיף הקורונה אשר קיבלו את קוקטייל הנוגדנים, בהשוואה לחולים שקיבלו טיפול סטנדרטי (13 לעומת 17 ימים), ושיעור החולים ששרדו עד לשחרור היה גבוה יותר (64% לעומת 58%, בהתאמה).

 

ממצאי המחקר נתונים תקווה לחולים עם תגובה חיסונית ירודה לחיסון או לזיהום טבעי, כמו גם לחולים אשר נחשפו לווריאנטים כנגדם הנוגדנים פחות יעילים.

 

מתוך medRxiv

 

לידיעה ב-CIDRAP

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<