חדשות

נתוני עולם אמיתי: השוואת תוצאות טיפול בטרגלודק לעומת טוג'או לאחר החלפה מאינסולין בזאלי אחר בחולים עם סוכרת מסוג 1 ומסוג 2 (J Diabetes Investig)

01/12/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Diabetes Investigation מדווחים חוקרים מיפן על תוצאות מחקר עולם-אמיתי להשוואת תוצאות טיפול בטרגלודק (Insulin Degludec) לעומת טוג'או (Insulin Glargine U300) לאחר החלפה מאינסולין בזאלי אחר בחולים עם סוכרת מסוג 1 ומסוג 2, מהן עולה כי לשתי התרופות השפעה דומה להפחתת ריכוז המוגלובין מסוכרר ועליה במדד מסת הגוף לאחר החלפה מאינסולין בזאלי אחר בחולים עם סוכרת מסוג 1 וחולים מסוג 2. מהנתונים עולה כי בחירה באינסולין טרגלודק לוותה בירידה במינון אינסולין.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים להשוות את היעילות של אינסולין טרגלדוק ושל טוג'או שישה חודשים לאחר החלפה מאינסולין בזאלי אחר ע"י הערכת השינויים בריכוז המוגלובין מסוכרר, מדד מסת גוף ומינוני אינסולין בחולים עם סוכרת מסוג 1 ומסוג 2 בתנאי עולם אמיתי.

 

מדגם המחקר כלל 304 חולים עם סוכרת מסוג 1 ו-294 חולים עם סוכרת מסוג 2 עם ריכוז המוגלובין מסוכרר מעל 7.0%. החוקרים בחנו את השינוי הממוצע המתוקן בריכוז המוגלובין מסוכרר, מדד מסת גוף ומינוני אינסולין בין מטופלים שעברו מאינסולין בזאלי אחר לטרגלודק ובין אלו שעברו לטוג'או.

 

מהנתונים עולה כי ריכוז המוגלובין מסוכרר ירד משמעותית בשתי הקבוצות, כאשר השינוי הממוצע המתוקן בריכוז המוגלובין מסוכרר (כ-0.3%- ו-0.5%- בחולים עם סוכרת מסוג 1 ובחולים עם סוכרת מסוג 2, בהתאמה) והשינויים במדד מסת הגוף היו דומים בשתי הקבוצות.

 

השינוי הממוצע במינוני אינסולין היה מעט גדול יותר עם טרגלודק לעומת טוג'או, כאשר בזרוע הטיפול בטרגלודק נרשמה ירידה גדולה יותר במינוני אינסולין, בהשוואה לזרוע הטיפול בטוג'או. מניתוח רב-משתני שכלל תקנון לסוג אינסולין, מינון אינסולין ומספר זריקות אינסולין בזאלי, עלה קשר מובהק סטטיסטית בין טרגלודק ובין ירידה במינוני אינסולין.

 

מהמחקר הנוכחי עולה כי לטרגלודק ולטוג'או השפעה דומה להפחתת ריכוז המוגלובין מסוכרר והשפעה דומה על מדד מסת הגוף בחולים עם סוכרת מסוג 1 או מסוג 2 שהחליפו מאינסולין בזאלי אחר. הבחירה באינסולין טרגלודק לוותה עם ירידה במינוני אינסולין.

 

J Diabetes Investig. 2021 Nov;12(11):1983-1991

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<