חדשות

האם טיפול בן ארבעה חודשים ב-Rifampicin הינה הגישה הטובה ביותר לטיפול בשחפת לטנטית? (Lancet Infectious Diseases)

14/01/2020

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

ארבעה חודשי טיפול יומי ב-Rifampicin (רימקטן) הינה גישה בטוחה, יעילה וקצרה, העשויה לשמש כאפשרות הטובה ביותר להשגת היעד שהוצב ע"י ארגון הבריאות העולמי לטיפול ב-30 מיליון חולים עם שחפת לטנטית עד שנת 2022, כך מדווחים מומחים בתחום במאמר שפורסם בכתב העת Lancet Infectious Diseases.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ברבע מאוכלוסיית העולם יש עדות לשחפת לטנטית. טיפול יומי ב-Isoniazid (איזוניאזיד) מהווה את משטר הטיפול הנפוץ כיום ברחבי העולם. ממחקרים אקראיים ותצפיתיים עולה כי בהשוואה ל-Isoniazid, ארבעה חודשי טיפול יומי ב- Rifampicin הדגימו שיעורי השלמת טיפול גבוהים יותר באופן עקבי, רעילות פחותה ויעילות דומה.

 

החוקרים השלימו ניתוח בטיחות מפורט של ארבעה חודשי טיפול יומי ב- Rifampicin, בהשוואה לתשעה חודשי טיפול יומי ב-Isoniazid כנגד שחפת לטנטית. הם התבססו על שילוב נתונים ממחקרים בשלב 2 ובשלב 3.

 

ארבעה חודשי טיפול ב- Rifampicin לווה בשיעור אירועים חריגים נמוך בכמחצית, בהשוואה לאירועים חריגים שתועדו עם טיפול בן תשעה חודשים ב-Isoniazid: 2.7% מהמטופלים ב-Isoniazid פיתחו פריחה בדרגה 1-2 או אירוע חריג כלשהו בדרגה 3-5, זאת בהשוואה ל-1.5% מהמטופלים ב- Rifampicin (הבדל של 1.2%-).

 

רעילות כבדית הייתה נושא חשוב מאוד עם טיפול ב- Rifampicin בחולים בגילאי 65 שנים ומעלה. בקבוצת גיל זו, לא תועדו מקרים של רעילות כבדית בדרגה 3-4 בקרב מטופלים ב- Rifampicin

 בהשוואה ל-7 מקרים (6%) של רעילות כבדית בקרב 127 מטופלים ב-Isoniazid.

 

החשש מפני התפתחות עמידות ל- Rifampicin עקב טיפול מונותרפי בחולים עם שחפת פעילה ולא-מאובחנת הינו אחד המכשולים להגברת השימוש במשטר טיפול זה. עם זאת, המומחים כותבים כי יש עדויות באיכות טובה לפיהן טרם התחלת טיפול, שלילת שחפת פעילה באמצעות משלב בדיקות סקר לתסמיני שחפת, בדיקה גופנית, צילום חזה ודגימת כיח ספונטאני, הינה גישה הולמת למניעת סיכון זה.

 

מבין משטרי הטיפול הזמינים כיום כנגד שחפת לטנטית, החוקרים מאמינים כי Rifampicin הינה הגישה האופטימאלית, על-בסיס נתוני בטיחות הטיפול.

 

Lancet Infectious Diseases, online December 19, 2019

 

לידיעה במדסקייפ

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<