כלכלת בריאות

ירידה מובהקת בשיעורי ההיארעות של סרטן בגברים יהודים, נשים יהודיות ובגברים ערבים, ובתמותה מסרטן בכל קבוצות האוכלוסיה (האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות)

03/02/2020

20 שנה ליום הסרטן הבינלאומי

בישראל, השיעור הגבוה ביותר של סרטן שד (המהווה כשליש מכלל גידולי הסרטן בנשים) נמצא בקרב נשים מאשכול  חברתי-כלכלי גבוה

ישראל ממוקמת במקום האחרון ברשימת 50 המדינות בעלות שיעורי ההיארעות הגבוהים בעולם

מאידך, שיעור התמותה מסרטן בישראל הוא במקום ה-92 בעולם למרות ההיארעות הגבוהה יחסית

מחקר חדש: טיפול יתר לחולי סרטן בלוטת התריס

לקראת יום הסרטן הבינלאומי, המצוין מדי שנה ברחבי העולם על ידי ארגון הסרטן הבינלאומי (ה-UICC), ב-4 בפברואר, חושפים האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות את הנתונים המעודכנים ביותר על מחלת הסרטן.

מהנתונים עולה כי מדי שנה מאובחנים בישראל כ-30,000 חולי סרטן חדשים. הסרטן השכיח ביותר בגברים יהודים הוא סרטן הערמונית, בעוד בגברים ערבים סוג הסרטן הנפוץ ביותר הוא סרטן הריאה (שיעור העישון בקרב גברים ערבים גבוה משמעותית). בנשים מכלל האוכלוסייה היה סרטן השד השכיח ביותר.

עוד עולה מהנתונים כי שיעור הסרטן בישראל גבוה מהשיעור הממוצע בעולם, וכי ישראל נמנית עם 50 המדינות עם השיעורים הגבוהים ביותר בעולם, אבל מבין אלה, היא נמצאת במקום האחרון (מקום 50). בהשוואה בינלאומית, שיעור התמותה מסרטן בישראל הוא במקום ה-92 בעולם, למרות ההיארעות הגבוהה יחסית. כמו כן, נצפתה ירידה מובהקת בשיעורי התמותה מסרטן בכל קבוצות האוכלוסייה והמין בין השנים 2017-1996.

לדברי מירי זיו, סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן: יום הסרטן הבינלאומי הוא הזדמנות להזכיר מה כל אחת ואחד מאתנו יכולים לעשות על מנת להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן. אימוץ אורח חיים בריא, הכולל פעילות גופנית, הימנעות מעישון ומהשמנה, לצד ביצוע הבדיקות המומלצות לגילוי מוקדם שהוכחו כיעילות וקבלת החיסונים המומלצים, הן הדרכים היעילות והמוכחות באמצעותן ניתן להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן           בכ-50%.

פרופ' ליטל קינן-בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות מסבירה כי: סוגי הסרטן העיקריים, האחראים ליותר מ-50% מכלל מקרי התחלואה בגברים בישראל, היו דומים ביהודים, בערבים וב"אחרים" וכללו את סרטן הערמונית, סרטן הריאה, סרטן המעי הגס והחלחולת, לימפומה שאינה הודג'קין וסרטן כיס השתן. גם בנשים היה דמיון בסוגי הסרטן השכיחים. בשלוש קבוצות האוכלוסייה הללו: גידולי השד היוו כשליש מכלל הגידולים וגידולי המעי הגס והחלחולת היוו 10-14% מכלל הגידולים. סרטן הריאה, סרטן בלוטת המגן (תירואיד), לימפומה שאינה הודג'קין וסרטן הרחם היו גם הם בין הגידולים השכיחים בנשים.

להלן עיקרי הנתונים המעודכנים:

נתוני רישום הסרטן בישראל (המתייחסים לשנת 2017) הם נתוני אמת על בסיס כלל האוכלוסייה. בארצות הברית לעומת זאת, מתפרסמת תחזית על בסיס מדגם המייצג כ-34% מההיארעות באוכלוסיית ארה"ב, כפי שנדגמו בשנת 2016, ונתוני תמותה לשנת 2017.

·         מספר חולי הסרטן החדשים בישראל: בשנת 2017 אובחנו כ-30,000 ישראלים עם מחלת הסרטן.

 

·         סוגי הסרטן השכיחים ביותר בישראל: בגברים הייתה האבחנה השכיחה ביותר סרטן הערמונית (יהודים ו"אחרים") וסרטן הריאה (ערבים). בנשים היה סרטן השד השכיח ביותר (יהודיות, ערביות ו"אחרות").

 

·         שיעור המקרים החדשים המאובחנים מדי שנה - ההיארעות בתקנון לגיל (הסיכון לסרטן): מבחינת שיעור ההיארעות בתקנון לגיל, הקבוצה עם השיעור הגבוה ביותר היא גברים "אחרים" (330.1 ל-100,000) וזו עם השיעור הנמוך ביותר היא נשים ערביות 173.4 ל-100,000). ביהודים השיעור היה גבוה יותר בנשים בהשוואה לגברים; בערבים וב"אחרים" השיעור היה גבוה יותר בגברים בהשוואה לנשים.

 

·         שיעורי היארעות הסרטן בישראל בהשוואה בינלאומית (לפי Globocan 2018): שיעור היארעות הסרטן בישראל גבוה מהשיעור הממוצע בעולם, אך ישראל נמצאת במקום האחרון (מקום 50) מבין 50 המדינות עם השיעורים הגבוהים ביותר בעולם.  

 

·         מגמות עתיות בהיארעות סרטן חודרני: בגברים נצפית ירידה מובהקת סטטיסטית בהיארעות סרטן: ביהודים מאז 2007; בערבים מאז 2006; ב"אחרים" מאז 1996. בנשים המגמה מעורבת: ביהודיות המגמה הייתה יציבה עד 2015 ומאז נצפית ירידה מובהקת; בערביות נצפתה עלייה מתונה במשך כל התקופה 1996-2017; בנשים "אחרות" נצפית מגמת ירידה מובהקת בשנים האחרונות.

בארה"ב בתקופה המקבילה נצפתה מגמת ירידה בהיארעות סרטן בקרב גברים (בדומה לתמונה בישראל) ויציבות בקרב נשים (בישראל המגמה מעורבת). 

 

·         הימצאות מחלימי סרטן באוכלוסייה: בתום שנת 2017 חיו בישראל כ-91,000 אזרחים שאובחנו עם סרטן בין השנים 2013-2017, ובתום שנת 2017 החלימו מהמחלה או שהם עדיין מתמודדים עמה.

 

·         תמותה מסרטן בישראל: בשנת 2017 נפטרו בישראל כ-11,000 אנשים מסרטן. סיבת המוות השכיחה בקרב גברים הייתה סרטן הריאה (יהודים, ערבים, "אחרים") ובנשים, סרטן השד (יהודיות, ערביות, "אחרות").

התפלגות זו דומה להתפלגות החזויה בארה"ב לשנת 2020 לגבי גברים, אבל לא לגבי נשים (באמריקניות הסרטן השכיח ביותר כגורם תמותה הוא סרטן הריאה). באשר לשיעורי התמותה מסרטן, בגברים משלוש קבוצות האוכלוסייה שיעורי התמותה גבוהים יותר בהשוואה לנשים. בהשוואה בינלאומית (לפי Globocan 2018), שיעור התמותה מסרטן בישראל הוא במקום ה-92 בעולם, למרות ההיארעות הגבוהה יחסית.

בכל הנוגע למגמות עתיות בתמותה מסרטן, נצפתה ירידה מובהקת בכל קבוצות האוכלוסייה, כולל גברים ערבים, בין השנים 1996-2017. גם בארה"ב נצפית מגמת ירידה בתמותה מסרטן בגברים ובנשים.

 

אחוז מכלל מקרי הסרטן החדשים בשנת 2017 לפי אתר, מין וקבוצת אוכלוסייה

 

אחוז מכלל מקרי התמותה מסרטן בשנת 2017 לפי אתר, מין וקבוצת אוכלוסייה

 

לחצו כאן לקריאה מורחבת של דוח רישום הסרטן הלאומי של משרד הבריאות

הקשר בין היארעות סרטן ובין רמה חברתית-כלכלית

לקראת יום הסרטן הבינלאומי 2020, ערכו רישום הסרטן הלאומי והמרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד הבריאות מחקר שמטרתו להעריך את הסיכון לחלות בסרטן ברמות סוציו-אקונומיות שונות בישראל בשנים 2016-2014, תוך שימוש במדד אשכול חברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס).

הקשר בין מצב חברתי-כלכלי ובין תוצאי בריאות ידוע מזה שנים רבות. קשר זה, מבטא ככל הנראה, הבדלים בידע, בעמדות ובהתנהגויות בריאות, כמו גם שוני בחשיפות רלוונטיות ובנגישות לשירותי בריאות. משתנים אלה הוכחו כמשפיעים על מדדי בריאות שונים ויכולים להסביר במידה מסוימת הבדלים במצב הבריאות בין פרטים המסווגים ברמות חברתיות-כלכליות שונות. 

עיקרי הממצאים:

·         כלל סוגי הסרטן - בגברים השיעור הגבוה ביותר של תחלואה בסרטן נצפה באשכולות שסווגו ברמה בינונית-נמוכה. השיעור הנמוך ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר. בנשים שיעור ההיארעות הגבוה ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה בינונית-גבוהה והשיעור הנמוך ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר.

·         סרטן השד - שיעור ההיארעות עלה ככל שעלה הסיווג של האשכול החברתי-כלכלי. השיעור הנמוך ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר, והשיעור הגבוה ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה בינונית-גבוהה וברמה גבוהה.

·         סרטן הערמונית - שיעור ההיארעות הנמוך ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר, בהשוואה לשאר האשכולות.

·         סרטן המעי הגס – גם בנשים וגם בגברים, שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר נצפו באשכולות שסווגו ברמה בינונית (גם בינונית-נמוכה וגם בינונית-גבוהה). השיעורים הנמוכים ביותר נצפו באשכולות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר וגם הגבוהה ביותר.

·         סרטן הריאה - שיעורי ההיארעות היו גבוהים יותר בגברים לעומת נשים.

בגברים שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר נצפו באשכולות שסווגו ברמה בינונית (הן בינונית-נמוכה והן בינונית-גבוהה) והשיעור הנמוך ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה גבוהה. בנשים, השיעור הנמוך ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר, בעוד שבשאר האשכולות שיעור ההיארעות היה גבוה יותר, ללא הבדלים מובהקים ביניהם.

·         סרטן כיס השתן - שיעורי ההיארעות היו גבוהים יותר בגברים לעומת נשים.

בגברים - בדומה לתמונה שהצטיירה עבור סרטן הריאה - שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר של סרטן כיס השתן נצפו באשכולות שסווגו ברמה בינונית (בינונית-נמוכה ובינונית-גבוהה) ושיעורים נמוכים יותר נצפו באשכולות שסווגו ברמה גבוהה או נמוכה. בנשים, השיעורים היו נמוכים מאוד ודומים בכל האשכולות.

·         סרטן בלוטת התריס - שיעורי ההיארעות היו גבוהים יותר בנשים לעומת גברים.

·         בשני המינים נצפתה עלייה מובהקת בשיעור ההיארעות עם העלייה בסיווג האשכול החברתי-כלכלי.

·         סרטן צוואר הרחם - שיעור ההיארעות הגבוה ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה בינונית-נמוכה, ומכאן ואילך השיעור ירד עם עליית הסיווג של האשכולות. השיעור הנמוך ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר, והוא היה דומה מאוד לשיעור שנצפה באשכולות שסווגו ברמה הגבוהה ביותר.

 

סיכום הממצאים:

·         עבור כלל סוגי הסרטן, הן בגברים והן בנשים - הסיכון הנמוך ביותר לסרטן נצפה באשכולות שסווגו ברמה הנמוכה ביותר. הסיכון הגבוה ביותר נצפה באשכולות שסווגו ברמה בינונית-נמוכה (גברים), או ברמה בינונית-גבוהה וברמה גבוהה (נשים).

·         בסרטן המעי הגס בגברים וסרטן הריאה בגברים השיעור הנמוך ביותר היה באשכולות שסווגו ברמה הגבוהה ביותר.

·         בשני סוגי סרטן נצפה קשר ישר בין אשכול חברתי-כלכלי לבין הסיכון למחלה - סרטן השד בנשים וסרטן בלוטת התריס בשני המינים.

 

 

סיכום הממצאים – שיעורי היארעות הגבוהים (אדום) והנמוכים (ירוק) ביותר של סרטן לפי אתר, מחלה ומין, 2014-2016

אתר

גברים

נשים

אשכול נמוך

אשכול בינוני נמוך

אשכול בינוני גבוה

אשכול גבוה

אשכול נמוך

אשכול בינוני נמוך

אשכול בינוני גבוה

אשכול גבוה

כלל האתרים

 

 

 

 

 

 

 

 

שד בנשים

 

 

 

 

 

 

 

 

ערמונית בגברים

 

 

 

 

 

 

 

 

מעי גס/חלחולת

 

 

 

 

 

 

 

 

ריאה

 

 

 

 

 

 

 

 

כיס השתן

 

 

 

 

 

 

 

 

בלוטת המגן

 

 

 

 

 

 

 

 

רחם בנשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחצו כאן לקריאה מורחבת של הדוח

 

סרטן: שאלות ותשובות

1        מה ניתן לעשות כדי להפחית את הסיכון לסרטן?

בחירות בריאות הן המפתח להפחתת הסיכון לחלות בסרטן. יש להימנע כליל מעישון, לשמור על כללי 'חכם בשמש', להמעיט ככל הניתן בשתיית משקאות אלכוהוליים, לשמור על משקל גוף תקין, להעדיף תזונה בריאה ומאוזנת, ולבצע פעילות גופנית סדירה. יש להקפיד לגשת לבדיקות לגילוי מוקדם שהוכחו כיעילות, על מנת להגדיל את הסיכוי לריפוי, תוך קבלת החיסונים המומלצים. כמו כן, יש להיות ערים לשינויים בגוף ולפנות לבירור רפואי במידת הצורך.

 

2.      מדוע אבחון מוקדם חשוב כל כך?

במקרים רבים, גידול סרטני מתפתח באיטיות רבה. ראשיתו בגוש קטן של תאים שאינו גורם לשום תופעות. עם הזמן, עלול הגוש לגדול ולחדור לרקמות שמסביבו, ואף להתפשט לאיברים מרוחקים. ככל שמצליחים לאתר את הגידול בשלביו הראשונים, סיכויי ההחלמה טובים יותר, ולכן יש חשיבות רבה לגילוי מוקדם של המחלה. ישנן תוכניות סריקה (Screening) שהוכחו כיעילות. ביחס לסרטן השד באמצעות ממוגרפיה, סרטן המעי הגס וסרטן צוואר הרחם, ובקבוצות הסיכון, ישנן המלצות מיוחדות.

 

3.      האם מחלת הסרטן עוברת בתורשה?

נמצא כי חלק מהגידולים הסרטניים הינם בעלי נטייה תורשתית, כגון סרטן השד, השחלות, המעי הגס, הערמונית, סרטן עור מסוג מלנומה ועוד. אנשים שבמשפחתם אובחנו מחלות אלו נמצאים בסיכון גבוה לחלות בהן, ומומלץ כי ישקלו לפנות לייעוץ גנטי. יש לציין, כי רק בחמישה עד עשרה אחוזים ממחלות הסרטן התגלו עד כה גורמים גנטיים. עם זאת, יש לדעת, כי גם כשמתגלה גורם גנטי, עדיין אין הכרח שהמחלה תתפתח. הימצאות קשר גנטי משפחתי מעלה את הסיכון של בני המשפחה הבריאים לחלות בסרטן, ביחס לאוכלוסייה הכללית, ועליהם להקפיד על ביצוע בדיקות המעקב ובתדירות המומלצת להם.

לאחרונה, התקבלה החלטה במסגרת ועדת סל התרופות לשנת 2020, לאפשר בדיקה לגילוי נשאות למוטציות בגנים BRCA1/BRCA2 אצל נשים בנות 65-30 ממוצא אשכנזי. את הבקשה להכללת הבדיקה בסל הגישה פרופ' אפרת לוי-להד, מנהלת המכון לגנטיקה רפואית, המרכז הרפואי שערי צדק, המרכזת (עם פרופ' איתן פרידמן) את הקונסורציום הישראלי לגנטיקה של סרטן השד, בו פועלים 12 מרכזים גנטיים מכל רחבי הארץ, שהוקם ופועל ביוזמת ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן.

 

4.      האם סוגי מזון מסוימים עלולים לגרום לסרטן?

למזון שאנו צורכים יש, כנראה, תפקיד חשוב בהעלאת הסיכון למחלת הסרטן או בהפחתתו. תזונה דלה בירקות ודגנים מלאים, עתירת שומנים, בייחוד שומן רווי מן החי, מעלה את הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס. צריכה גבוהה של מלח ומזון מעושן קשורה להתפתחות גידול סרטני בקיבה. לעומת זאת, תזונה מאוזנת מאוכל שאינו מעובד, מדגנים מלאים, עשויה להיות מפחיתת סיכון לחלות בסרטן. ההמלצות התזונתיות העיקריות הן: להרבות באכילת ירקות ופירות טריים (במיוחד צהובים, כתומים וירוקים), להפחית בצריכת שומן, ולהגביר צריכת סיבים תזונתיים, במיוחד אלה הנמצאים בירקות, פירות, דגנים וקטניות מלאים (כגון חיטה מלאה, דגני בוקר, אורז מלא, שעועית, אפונה, עדשים, חומוס, פולי סויה ועוד).

 

5.      האם אישיות האדם או מצבי מתח בהם הוא נתון עלולים לגרום לסרטן?

אין הוכחה מדעית מוצקה לכך שתכונות אופי עלולות לגרום למחלת סרטן. גם אין הוכחה מדעית לכך שסיכוייהם של אנשים הנמצאים בלחץ או במתח לחלות בסרטן גבוהים יותר מאלו של אנשים רגועים. כמו כן, לא הוכח עדיין כי מצבי לחץ גורמים להתפשטות מהירה יותר של מחלת סרטן קיימת. לחץ ומתח נפשי עלולים לגרום לנזק למערכות שונות בגופנו ולבעיות רפואיות אחרות באופן כללי, לא בהכרח דווקא למחלות סרטן. ככלל, למען בריאותנו ואיכות חיינו, יש לשאוף להפחתת המתח והלחץ הנפשי ככל שניתן.

 

6.      האם חלה עלייה במספר המחלימים ממחלות הסרטן?

ההתקדמות המדעית בחקר הסרטן הביאה לכך שכיום ניתן לרפא חולי סרטן רבים, לגבי המחלות השכיחות סיכויי הריפוי תלויים במידה רבה בסוג הגידול הסרטני ובשלב בו התגלתה המחלה. במחלות השכיחות בישראל, ככל שהמחלה מתגלה בשלב מוקדם יותר, סיכויי הריפוי טובים יותר.

האמצעים החדשים לאבחון ולטיפול, התרופות החדישות והאפשרויות המתקדמות בתחום הכירורגיה, תורמים רבות להארכת חייהם של חולים, שבעבר נחשבו כחשוכי מרפא. ממחקר שנערך בשנת 2017 במימון האגודה למלחמה בסרטן, נבדק חיזוי ההחלמה מסרטן בשנים הקרובות. מסקנת המחקר שהתקבלה הראתה כי ניתן לחזות שמספר המחלימים עתיד לגדול בלמעלה מ-10,000 איש ואישה לשנה (באגודה למלחמה בסרטן מתקיימת פעילות ענפה למחלימים, כגון סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים', קבוצות תמיכה וחוגים, כמו גם חוברות הסברה ועוד והכל ללא תשלום).

 

7.      האם בעתיד ניתן יהיה למנוע ולרפא את כל סוגי הסרטן?

עם השנים וההתקדמות הטכנולוגית מצליחים בעולם המדע להגיע להבנה טובה יותר של התהוות הגידולים הסרטניים ולפתח אמצעי מניעה וטיפול טובים ויעילים יותר, כך שבעתיד נוכל למצוא דרכים למנוע את המחלה ביתר יעילות ולרפא עוד יותר חולי סרטן.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<