Allergy other

מומחים מוטרדים מהשיעור הגבוה של תיעוד לא מוכח של אלרגיה לפניצילין בילדים (JAMA Netw Open)

מהערכת הרשומות הרפואיות של למעלה מ-330,000 ילדים עולה מגמה מטרידה אודות המהימנות של תוויות אלרגיה לפניצילין, כך מדווחים חוקרים במאמר חדש שפורסם בכתב העת JAMA Network Open. מהממצאים עולה כי תוויות רבות אודות אלרגיה לפניצילין בילדים נקבעו לפני גיל שנתיים ולאחר חשיפה מעטה, או ללא כל חשיפה לפניצילין.

המחקר הרטרוספקטיבי כלל 334,465 ילדים (גיל ממוצע של 3.8 שנים; 49.1% בנות) אשר טופלו ב-90 מרפאות ראשוניות.

במהלך תקופת המחקר ניתנו 946,592 מרשמים לטיפול בפניצילין, רובם (80.2%) ניתנו במסגרת רפואה ראשונית. מבין כלל הילדים, ב-5.4% הייתה תווית של אלרגיה לפניצילין, אשר נקבעה בגיל חציוני של 1.3 שנים. מהנתונים עולה כי 90.8% מהתוויות המעידות על אלרגיה לפניצילין נקבעו בתוך 24 שעות מביקור אצל הרופא המטפל או קשר עם איש צוות רפואי. רק 12.5% מהתוויות של אלרגיה לפניצילין הוסרו בסופו של דבר בתקופת המחקר.

בקרב ילדים שקיבלו לפחות מרשם אחד לפניצילין מהרופא המטפל לפני גיל שנתיים תועד סיכון גבוה יותר לתווית של אלרגיה לפניצילין, בהשוואה לאלו שלא קיבלו מרשם דומה (יחס סיכויים מתוקן של 1.7, רווח בר-סמך 95% של 1.6-1.8).

בעוד שב-37.7% מהילדים הכותרת של אלרגיה לפניצילין נקבעה לאחר המרשם הראשון לטיפול בפניצילין, ב-7.9% התווית נקבעה ללא כל מרשם לטיפול בפניצילין. החוקרים מדווחים כי קרוב למחצית מהילדים במחקר קיבלו תווית של אלרגיה לפניצילין לאחר מרשם אחד, או ללא כל מרשם לטיפול בפניצילין.

מאחר ומרבית תגובות רגישות-יתר מתפתחות לאחר לפחות שתי חשיפות נפרדות לנגזרות פניצילין, החוקרים כותבים כי הילדים בהם נקבעה אבחנה של אלרגיה לפניצילין לאחר המרשם הראשון לטיפול בפניצילין ככל הנראה פיתחו קודם לכן תגובה חריגה לתרופה או זיהום נגיפי לא-ספציפיים. מבחני תגר עשויים להידרש להסרת התווית של אלרגיה לפניצילין במקרים אלו.

ייתכן כי הכותרת של אלרגיה לפניצילין בילדים שלא קיבלו מעולם פניצילין נקבעה בעקבות חשיפה תוך-רחמית לנגזרות פניצילין, חשיפה לתרופות ממשפחת צפלוספורינים או סיפור משפחתי של אלרגיה לפניצילין. החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה לבחון את הסיבות בבסיס תוויות אלו של אלרגיה לפניצילין.

JAMA Netw Open, 2022

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים