Alzheimer

תכונות אישיות מסוימות עשויות להשפיע על הסיכון לדמנציה (Alzheimer’s & Dementia)

בקרב מטופלים בעלי אישיות מוחצנת ומצפוניים עם נקודת מבט חיובית ייתכן סיכון מופחת להתפתחות דמנציה, בעוד שבאלו עם אישיות נוירוטית והשקפת עולם שלילית ייתכן סיכון מוגבר להפרעה הקוגניטיבית, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Alzheimer’s & Dementia.

החוקרים בחנו את הקשר בין חמש תכונות אישיות מרכזיות (מצפוני, מוחצן, פתוח להתנסויות, נוירוטי ונינוח) ותחושה סובייקטיבית (השקפת מבט חיובית ושלילית ושביעות רצון מהחיים) ובין תסמינים קליניים של דמנציה (תוצאות הערכה קוגניטיבית) ונוירו-פתולוגיה בבדיקות לאחר המוות.

מטה האנליזה מבוססת על נתונים משמונה מחקרים עם 44,531 מבוגרים בגילאי 49-81 שנים, אשר היו במעקב למשך עד 21 שנים, במהלכן תועדו 1,730 מקרים חדשים של דמנציה. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת הקשר בין תכונות אישיות וגישה סובייקטיבית ובין מאפיינים נוירו-פסיכולוגיים ונוירו-פתולוגיים של דמנציה.

מהנתונים עולה כי נוירוטיות משמעותית, אפקט שלילי ודרגת מצפון נמוכה מלווים כולם בסיכון מוגבר לדמנציה, בעוד שבמבוגרים מצפוניים, מוחצנים עם השקפת עולם חיובית תועד סיכון מופחת לדמנציה.

בכל הניתוחים הסטטיסטיים זיהו החוקרים כיוון דומה במדגמים שונים, נקודה חשובה לאור ההבדלים בין המחקרים במאפיינים הסוציו-דמוגרפיים ובמבנה המחקר.

לא תועדו קשרים עקביים בין גורמים פסיכולוגיים ובין ממצאים נוירו-פתולוגיים. עם זאת, באלו עם רמת מצפוניות גבוהה יותר ללא אבחנה קלינית תועדה נטייה לשלב Braak נמוך יותר בבדיקה לאחר המוות, רמז לקשר אפשרי בין מצפוניות ובין עמידות קוגניטיבית.

החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה לאשר ולהרחיב את העדויות באשר לחשיבות תכונות אישיות בחיזוי סיכון לדמנציה, כמו גם הערכת הסיכון לאבחנה של דמנציה. יתרה מזאת, ממצאי המחקר תומכים בהמלצות לשילוב מדדים להערכת מאפיינים פסיכולוגיים בבדיקות הסקר או קריטריונים לאבחנה.

Alzheimer’s & Dementia, Nov 29, 2023

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

אחיות ואחים יקרים,

לרגל יום האחיות והאחים המצוין היום, 16 באפריל 2024, אנו מצדיעים לכם ומוקירים את פועלכם.

אתם, הגיבורים שנלחמים על חייהם של חיילים ושל אזרחים, ולא משנה באילו תנאים, וזאת באומץ, בגבורה וללא פשרות, ראויים לכל הערכה.
תודה רבה בשם חברת e-Med ובשם המדינה כולה.