Asthma

מתן Azithromycin עשוי להפחית את הסיכון להתלקחות נשימתית בילדים עם אסתמה לא-מאוזנת (Chest)

במאמר שפורסם בכתב העת Chest מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי מתן Azithromycin (אזניל) לילדים עם אסתמה שאינה מאוזנת היטב עשוי להביא לשיפור בקרת המחלה הריאתית והפחתת הסיכון להתלקחויות.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ל- Azithromycin תכונות אימונו-מודולטוריות וההשפעה החיובית של הטיפול הודגמה במספר מחקרים במבוגרים עם אסתמה. עם זאת, אין נתונים אודות תוצאות הטיפול התרופתי בילדים.

החוקרים השלימו מחקר אקראי ומבוקר בתווית-פתוחה, אשר כלל ילדים בגילאי 5-15 שנים עם אסתמה שאינה מאוזנת היטב, כפי שנקבע לפי מדד ACT/CACT (Asthma Control Test/Childhood Asthma Control Test) של עד 19 נקודות. המשתתפים חולקו באקראי לקבלת Azithromycin (10 מ”ג/ק”ג/מנה) שלוש פעמים בשבוע למשך שלושה חודשים, בשילוב עם טיפול סטנדרטי, או לקבלת טיפול סטנדרטי בלבד.

התוצא העיקרי של המחקר היה מדד ACT/CACT לאחר שלושה חודשים. תוצאים משניים כללו את בקרת אסתמה כפי שנקבע לפי הנחיות GINA, מספר ההתלקחויות, שינויים במדדים בבדיקת תפקודי ריאות, שינויים בריכוז Nitric Oxide באוויר הננשף ותופעות לוואי.

המחקר כלל 120 ילדים (60 בכל קבוצה) בגיל ממוצע של 9.9 שנים. מאפייני הבסיס היו דומים בשתי הקבוצות.

מדד ACT/CACT לאחר שלושה חודשי התערבות עמד על 21.71 לעומת 18.33 נקודות, בזרוע הטיפול ב- Azithromycin לעומת קבוצת הביקורת, בהתאמה (p<0.001). מספר הילדים עם אסתמה מאוזנת-היטב לפי הנחיות GINA עמד על 41 מבין 56 מטופלים ב-Azithromycin (p<0.001) לעומת 10 מבין 56 בקבוצת הביקורת, בהתאמה (p<0.001).

חציון מספר ההתלקחויות שדרשו ביקור בחדר מיון וטיפול בסטרואידים היה נמוך יותר בזרוע הטיפול ב- Azithromycin (0 לעומת 1, בהתאמה, p<0.001).

לא תועדו הבדלים בין הקבוצות ביתר התוצאים שנבחנו, כולל בתופעות הלוואי.

ממצאי המחקר תומכים במתן Azithromycin לילדים עם אסתמה לא-מאוזנת, עם עדויות המצביעות על שיפור איזון מחלת הריאות והפחתת הסיכון להתלקחויות.

Chest Feb 21, 2022

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים